Certifikat sistem vodenja kakovosti kot zagotovilo uspešne poslovne prakse

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, odgovornosti vodstva, vodenje in ravnanje z viri, realizacijo proizvoda in storitve v smislu izvajanja osnovne dejavnosti ter nadzor z merjenjem, analizami in nenehnimi izboljšavami. Organizacije, ki izpolnjujejo vse zahteve standarda, pridobijo po uspešno zaključenem certifikacijskem postopku certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001.

Standardi ISO so mednarodno priznani in rezultat obsežnih posvetovanj z uporabniki. Temeljijo na uporabi procesnega vodenja in načela PDCA 'planiraj - stori - preveri - ukrepaj'.

Organizacija s certifikatom ISO 9001 dokazuje, da sledi načelom dobrega vodenja kakovosti, ki jih danes uporablja večina mednarodnih in svetovno uspešnih organizacij. Gre za povzetek dobre poslovne prakse, ki se je izkazala kot uspešna predvsem na področju izpolnjevanja zahtev odjemalcev in doseganja zadovoljstva odjemalcev z izdelki in storitvami podjetja. Certifikat kakovosti ISO je v svetu že vrsto let dokaz za kakovost na različnih področjih, zato imajo organizacije, ki se lahko pohvalijo s certifikati ISO, brez dvoma veliko prednost pred konkurenčnimi podjetji.

Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu. Ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja nudimo v več kot 100 državah širom sveta.

Kako pridobiti certifikat ISO 9001?

Za uspešno pridobitev certifikata ISO 9001 mora imeti organizacija vzpostavljen sistem poslovanja po zahtevah, ki jih določa vsebina standarda ISO 9001. Pri odločitvi k izgradnji sistema vodenja kakovosti po načelih standardov ISO ima ključno vlogo zavezanost in podpora vodstva organizacije.

Certificiranje sistemov vodenjaProces pridobitve certifikata poteka po ustaljenih postopkih internih pravilnikov certifikacijskih organov. V Bureau Veritas postopek pridobitve certifikata prilagodimo željam in potrebam posamezne organizacije. Na željo stranke izvedemo predpresojo, pri kateri naredimo analizo vrzeli in določimo trenutni položaj organizacije v primerjavi z zahtevami standarda. Sledi načrtovanje presoje in morebitnih korektivnih ukrepov. Glede na ugotovitve certifikacijske presoje mora namreč organizacija izvesti ustrezne ukrepe, ki so potrebni za uspešno pridobitev certifikata. Sledi izdaja certifikata kakovosti. V drugem in tretjem letu po pridobitvi certifikata se izvajajo kontrolne presoje. Po treh letih sledi recertifikacija. Tovrstno ocenjevanje skladnosti z zahtevami standarda je nujno za ustrezno kakovost poslovanja, ki jo zagotavlja in potrjuje certificiranje po standardu ISO 9001.

Koristi certificiranega sistema vodenja kakovosti ISO 9001

Certificiranje oziroma certifikati ISO pomenijo za vašo organizacijo ne le konkurenčno prednost na trgu, ampak tudi višji ugled, zadovoljne uporabnike in nepretrgano rast poslovnih uspehov, ki se bo odražala v učinkovitejšem delovanju, večjih prihrankih in višjem dobičku.

Potrdite svojo vrednost in postanite član mednarodne družine, priznane po vsem svetu!

Bureau Veritas | Sistem vodenja kakovosti, ISO 9001, certifikat kakovosti, kakovost, certificiranje, pridobitev certifikata, standardi ISO, certifikati ISO, ocenjevanje skladnosti - povezave do naše spletne strani:

Preberite tudi pregled otroških igral