Ponudba
Pošlji povpraševanje

Dobra praksa na področju gospodarjenja z gozdovi in sledljivosti lesa


Koncept varovanja gozdov je postal v zadnjih desetletjih eden ključnih elementov strategij boja proti globalnemu segrevanju in škodljivim posegom človeka v okolje. Razlogi so številni: gozdovi predstavljajo pljuča planeta, v njih rastejo številne rastline, ki jih uporabljamo v prehrambne in medicinske namene, poleg tega gozdovi predstavljajo habitat za številne živalske vrste.
Z namenom, da bi se omejilo neodgovorno izkoriščanje gozdov, so nastale številne pobude, ki spodbujajo uporabo lesa iz gozdov, vodenih v skladu s strogo določenimi načeli. Najbolj znana in svetovno najbolj razširjena sta sistema FSC oziroma PEFC.


Certifikacijski shemi FSC in PEFC, katerih osnova je učinkovito gospodarjenje z gozdovi in sledljivost lesa


Shema FSC je zasnovana na odgovornem gospodarjenju z gozdovi ter na principu sledljivosti lesa iz certificiranih gozdov od drevesa do končnega izdelka. Shema PEFC je zasnovana na trajnostnem razvoju in na principih nenehnih izboljšav, uporabljenih pri gospodarjenju z gozdovi, ter na principu sledljivosti v trgovini in organizacijah za predelavo lesa, ki uporabljajo les iz certificiranih gozdov.
Lastnik gozda ali podjetje pri obeh shemah pridobi certifikat, s katerim potrjuje, da svoj gozd upravlja trajnostno in odgovorno oziroma obvesti svojo stranko, da bo kupila »dobre« proizvode. Kupec namreč zaradi označbe, ki jo ima blago, ve, da je les, iz katerega je blago izdelano, pridobljen v trajnostno in odgovorno upravljanih gozdovih. Shema sledenja lesa načeloma omogoča končnemu kupcu, da sledi vsem korakom proizvodnje blaga (rast dreves, posek, žaganje lesa v deske, proizvodnja v tovarni in prodaja v trgovini) in tako za blago (npr. stol), ki ga je kupil, ve, da je izdelan iz drevesa, ki je raslo v določenem gozdu. Seveda je verjetnost, da bo kupec preveril vso to pot, minimalna, mu pa logotip na izdelku zagotavlja, da je gozd, kjer je zraslo drevo, trajnostno in odgovorno upravljan.


Skica: Veriga skrbništva

Sledljivost lesa FSC in PEFC

Prednosti certifikatov FSC in PEFC


Vpeljan in certificiran sistem sledljivosti omogoča ponudniku dostop do velikih trgovskih verig, ki želijo tržiti okolju prijazne proizvode, zato od svojih dobaviteljev zahtevajo certificirano blago, s čimer povečajo zaupanje kupcev v njihove proizvode. Prednost certifikatov FSC in PEFC je prepoznavnost na mednarodnih trgih, saj se certificirana podjetja vpišejo v javne dostopne baze certifikacijskih shem. Certificirano podjetje lahko uporablja mednarodno priznane in zaščitene blagovne znamke FSC in PEFC v promocijske namene ter na certificiranih proizvodih in polproizvodih. S certifikatom podjetje dokazuje okoljsko ozaveščenost in ima možnost sodelovanja na razpisih, pripravljenih v skladu z določili zelenega javnega naročanja.
Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu. Ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja nudimo v več kot 100 državah po vsem svetu.


Potrdite svojo vrednost in postanite član mednarodne družine, priznane po vsem svetu!


Bureau Veritas | Sledljivost lesa, certificiranje gospodarjenja z gozdovi, certificiranje sledljivosti lesa, FSC, PEFC - povezave do naše spletne strani:

- Sledljivost lesa
- Certificiranje gospodarjenja z gozdovi
- Certificiranje sledljivosti lesa
- FSC
- PEFC