Ponudba
Pošlji povpraševanje

obvladovanje tveganja

Standarda HAZID in HAZOP učinkovito preprečujeta tveganja, ki se pojavljajo v gradbeništvu

Tveganja se pojavljajo na veliko različnih področij v življenju vsakega. Področje, ki je zares polno tveganj, je gradbeništvo in graditve objektov nasploh. Nevarnosti s katerimi se pri graditvi objektov soočamo je ogromno. Lahko gre za nevarnosti, ki izvirajo iz napak v načrtu ali pa v postopku same gradnje, lahko pa se primeri tudi, da napaka dejansko sploh ne izhaja iz objekta samega, pač pa gre za napako od zunaj ali pa za napako tretjega. Ne glede na izvor napake pa se želimo pred tveganji zavarovati in jih minimizirati. Da bi se tveganja v gradbeništvu preprečila je slovenska legislativa v zadnjem letu razvila nekaj novih instrumentov, ki pomagajo preprečevati najrazličnejša tveganja, ob tem pa poslovna praksa ves čas razvija najrazličnejše standarde, ki služijo preprečevanju in obvladovanju tveganj.

Za obvladovanje tveganja je najpomembneje temeljito poznati sam projekt in načrt izvedbe, seveda pa se je potrebno zavedati tudi potencialnih nevarnosti, ki pretijo izven samega načrta gradnje. Pred samim začetkom graditve je primerno podati oceno tveganja ter preprečiti potencialne nevarnosti, ki se v načrtu nahajajo.

Z namenom preprečevanja tveganj pa je poslovna praksa razvila dva poslovna standarda, ki ju imenujemo standard HAZID in standard HAZOP. S pomočjo študije HAZOP, ki jo izvedemo v začetku projektiranja, zaznamo in prepoznamo napake v načrtu ter jih tako lahko učinkovito odpravimo. Študija HAZID se običajno opravlja med gradnjo samega projekta in obsega identifikacijo napak in odstopanj med samo graditvijo stavbe.

VAS ZANIMA PRIMER OCENE TVEGANJA?

Študija HAZID se izvaja med samo gradnjo objekta in učinkovito eliminira nevarnosti

Študija HAZID je orodje, ki služi prepoznavanju nevarnosti in jo uporabimo v zgodnji fazi graditve objekta, navadno dejansko še pred samo graditvijo, pač pa takoj, ko so na voljo diagrami poteka gradnje, osnutki energijskih in masnih bilanc ter načrti zemljišča in objekta. Seveda moramo biti pri študiji HAZID pozorni tudi na vire zunanjih nevarnosti, denimo obstoječo infrastrukturo na gradbišču, vremenske vplive in geo-tehnološke podatke. Dobro izvedena študij HAZID že v zgodnji fazi projekta identificira napake in potencialne nevarnosti, ki jih lahko posledično učinkovito odpravimo in se izognemo najrazličnejši škodi, ki lahko zaradi tveganj nastane.

Študija HAZOP služi preprečevanju tveganj med gradnjo, pa tudi med samo uporabo objekta

Študijo HAZOP izvajamo v izogib tveganjem tako v času projektiranja, kot tudi v času gradnje objekta, pa tudi kasneje, med samo uporabo stavbe. V sklopu standarda HAZOP v okviru izbrane ekipe natančno pregledamo postopek in projektantske načrte za nove ali obstoječe objekte, da bi ocenili možnost nevarnosti v primeru delovanja zunaj določene funkcije ali odpovedi posameznih delov opreme in posledičnih učinkov na objekt v celoti. Tudi z učinkovito izvedeno študijo HAZOP odkrijemo potencialna tveganja in nevarnosti in jih tako učinkovito odpravimo ter s tem zagotovimo, da bo objekt varen tudi med samo uporabo prostorov v objektu.

Kakovostna in natančna izvedba študije HAZID in HAZOP v Bureau Veritas

V podjetju Bureau Veritas se ukvarjamo tako z izvajanjem študije HAZID kot tudi z izvajanjem študije HAZOP. Študije izvedemo v s strokovnim znanjem podkovanem teamu, ki bo zagotovil, da nobena nevarnost ne bo spregledana, gradnja in uporaba objekta pa bosta tako varni. Pred samo oceno tveganja vam pokažemo tudi primer študije, da se boste o njenem naročilu enostavneje odločili, poleg tega pa so cene ocene tveganj dostopne tudi na naši spletni strani. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali v primeru dvomov, ki se vam pred naročilom študij še pojavljajo, na naši spletni strani pa se lahko seznanite še z drugimi storitvami, ki jih ponujamo svojim strankam.

cena ocene tveganja po hazid