Ponudba
Pošlji povpraševanje

Standardi kakovosti (ISO 14001 in certifikat ISO 9001) - cena ter druge podrobnosti

Standardi kakovosti ISO so merodajni v svetovnem merilu in so tako uspešno nadomestili nekdanje nacionalne standarde, ki niso bili primerljivi med sabo, kar je oviralo sodelovanje med različnimi državami.

Standardi kakovosti pripomorejo k boljšim poslovnim rezultatom

Iso standard 9001Sisteme vodenja kakovosti pokrivajo standardi iz skupine ISO 9000, kamor se uvršča tudi ISO 9001. Certifikat, pridobljen na osnovi izpolnjevanja načel, določenih s tem standardom, lahko pomembno prispeva k uspešnosti vaše organizacije. Pred samim začetkom postopka pridobivanja se prepričajte, da ima izbrani ponudnik zares vsa potrebna pooblastila za podeljevanje certifikatov, povezanih s standardi kakovosti. V družbi Bureau Veritas se lahko pohvalimo s kar 900 različnimi pooblastili in akreditacijam ter s skoraj 200-letno tradicijo. Zaposlujemo vrhunske strokovnjake na posameznih področjih, ki so natančno seznanjeni s standardi kakovosti. Vse to nam omogoča, da vam lahko ponudimo številne storitve na najvišjem kakovostnem nivoju. Med drugim smo vam na voljo tudi za pridobitev certifikata ISO 14001. Sistemi ravnanja z okoljem, eno ključnih področij, ki jih pokriva ta standard, si v današnjih časih zagotovo zaslužijo posebno pozornost. Smernice glede sistemov ravnanja z okoljem iz standarda ISO 14001 vam pomagamo implementirati v delovanje vaše organizacije, kar bo prispevalo k povečanju njenega ugleda in poskrbelo tudi za gospodarske koristi.

VEČ INFORMACIJ O CERTIFIKATU ISO 9001

Certifikat ISO 9001 - cena odvisna od velikosti organizacije/podjetja

Mednarodni standardi kakovostiMed najbolj priljubljene sodi certifikat ISO 9001. Cena postopka je v veliki meri odvisna od tega, za kako veliko organizacijo gre, pomembna dejavnika, ki vplivata na ceno pridobitve certifikata ISO 9001, pa sta tudi kompleksnost delovnih procesov znotraj organizacije in trenutni nivo kakovosti, ki ga želite izboljšati s pomočjo smernic, podanih v standardu ISO 9001. Cena pridobitve certifikata pa nikakor ni le strošek, ampak predstavlja naložbo v uspešnejše poslovanje, skladno s standardi kakovosti. Dobra organizacija dela, osredotočenost na zadovoljstvo odjemalcev in kakovost ponujenih izdelkov predstavljajo najzanesljivejšo pot do uspeha. Ta pot bo s pomočjo družbe Bureau Veritas zagotovo precej enostavnejša, kot bi bila sicer.