Izšla je nova izdaja svetovno najbolj razširjenega standarda kakovosti ISO 9001:2015

 

ISO 9001 je med več kot dvajset tisočimi standardi, ki jih je izdala mednarodna organizacija ISO, najpomembnejši standard, uveljavljen po vsem svetu pri več kot 1.200.000 certificiranih organizacijah in najmanj še pri 10 krat toliko, ki izhodišča in zahteve standarda uporabljajo.
V maju 2014 je mednarodna organizacija za standardizacijo ISO izdala osnutek novega standarda ISO 9001:2015 DIS (Draft International Standard), ki je ključni korak na poti do končne izdaje novega standarda. Naslednji korak je izdaja FDIS (Final Draft International Standard) predvidoma v začetku prihodnjega leta. Končno izdajo standarda ISO 9001:2015 (link na http://www.standardi-izdaja2015.si/) ISO organizacija načrtuje v septembru 2015.

Čeprav gre pri tokratni izdaji le za osnutek, večjih sprememb pri končni izdaji ne pričakujemo.


Katere so največje spremembe, ki jih prinaša nova verzija standarda?

 

Trenutna verzija ISO 9001:2008 je le nadgrajena verzija standarda, ki je bil razvit v poznih 90. letih prejšnjega stoletja. Od takrat je tehnologija zelo napredovala. Dobili smo računalništvo v oblaku in veliko nove programske opreme, ki temelji na spletu. Nova verzija standarda se posveča tehnologijam, ki organizacijam omogočajo pametnejše sisteme vodenja. Ena glavnih tem bo razmišljanje, ki temelji na tveganjih (risk-based thinking).
Večji je poudarek na doseganju dodane vrednosti za organizacijo in njene odjemalce.
Nova izdaja standarda je v večji meri od obstoječe različice usmerjena v doseganje rezultatov in nenehnih izboljšav poslovanja.
Večji poudarek bo na zahtevi glede spremljanja zadovoljstva ne le odjemalcev, ampak vseh deležnikov v poslovanju.
Nova različica večji pomen pripisuje odgovornosti vodstva oziroma zavezanosti vodstva k poslovanju po načelih, ki jih določa standard.
Struktura standarda je še bolj poenotena z ostalimi ISO standardi sistemov vodenja, kar bo olajšalo integrirano certificiranje po različnih standardih.
Standard bo bolj prilagojen storitvenim organizacijam. Poenostavljene bodo zahteve glede dokumentiranih postopkov oziroma obvezne uporabe različnih vrst dokumentacije. Nova izdaja se odmika od »ročne kakovosti«

Nespremenjeno v primerjavi z obstoječo različico standarda ostaja dejstvo, da je še vedno ključna osredotočenost vseh procesov na odjemalca.

 

Prehod na novo različico standarda

 

Obdobje prehoda na nov standard bo tri leta, ker gre za precejšnjo spremembo v primerjavi z zdaj veljavnim standardom. Organizacije se lahko začnejo pripravljati že zdaj na osnovi osnutka nove verzije. Po izdaji končne verzije ISO 9001: 2015 v septembru 2015 bo ISO 9001:2008 (veljaven še do druge polovice leta 2018.

Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu. Ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja nudimo v več kot 100 državah širom sveta.

Za vsa vprašanja vezana na novo izdajo ISO 9001 nas lahko pokličete na 01 47 57 654 ali obiščete našo novo spletno stran www.standardi-izdaja2015.si.


Bureau Veritas | Sistem vodenja kakovosti, ISO 9001:2015, certifikat kakovosti, kakovost, certificiranje, pridobitev certifikata, standardi ISO, certifikati ISO, ocenjevanje skladnosti – povezave do naše spletne strani:

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2BB2C
BUREAU VERITAS, Mednarodno podjetje za ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje s področja kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti, d.o.o.
Naslov
Linhartova cesta 49A
1000 Ljubljana
Spletna stran
01 4757600
Seznam fraz
Sistem vodenja kakovosti, ISO 9001:2015, certifikat kakovosti, kakovost, certificiranje, pridobitev certifikata, standardi ISO, certifikati ISO, ocenjevanje skladnosti
ZEMLJEVID
DRUŽABNA OMREŽJA