Ponudba
Pošlji povpraševanje

Ekološki certifikati dokazujejo skladnost pridelave in predelave živil z načeli ekološkega kmetovanja

Krepitev ekološke zavesti

Spoznanje, da imajo pretirano potrošništvo, pogoltno izčrpavanje neobnovljivih naravnih virov in onesnaževanje okolja v vseh oblikah pogubne posledice za naš planet, je v zadnjih letih doprineslo k izrazitemu razvoju ekološke miselnosti. Ekološko zavezanost tako dandanes srečujemo dnevno. Veliko ljudi ločuje odpadke, izvaja čistilne akcije, kupuje ekološko kozmetiko in želi jesti ekološko pridelana živila. Ker je postala ekologija skorajda nekakšna modna muha in zagotovilo za uspeh pri kupcih, se na tržišču pod oznako »ekološki«, »bio« in »organski« pojavljajo najrazličnejši izdelki - zares ekološki, pa tudi takšni, ki so daleč od tega in le izkoriščajo oznako za boljšo prodajo svojih izdelkov. Prav zato se je pojavila potreba po označevanju živil in certificiranjuekoloških kmetijskih izdelkov.

Certificirani izdelki kot odgovor na zahteve kupcev

Kupci vse raje posegajo po ekološko pridelanih živilih, saj od njih pričakujejo določene kakovosti, kot so:

  • boljši okus in aroma živila,
  • večja vsebnost vitaminov in mineralov kot pri konvencionalno pridelani hrani,
  • večja varnost živila zaradi prepovedi uporabe pesticidov in gensko spremenjenih organizmov.

Ekološki certifikati»Eko« certifikat ali »bio« certifikat, kot ga poimenujejo nekateri, je dokaz ekološke neoporečnosti izdelka

Če se kupec odloči za nakup ekološkega živila, mu mora biti zagotovljeno, da je dobil točno to, kar je plačal. Pri odločitvi za nakup se potrošnik običajno opira na oznake na izdelku. Vsak napis »eko« ali »bio« na embalaži pa še ne zagotavlja ekološkega izvora izdelka. Prav zato se je vpeljal mehanizem certificiranja kmetijskih pridelkov in živil. Le za izdelke z ekološkim certifikatom lahko z gotovostjo trdimo, da so bili ekološko pridelani.

VEČ O OZNAČEVANJU ŽIVIL

Kako do ekološkega certifikata?

Do ekološkega certifikata lahko pridete po sledečem postopku:

  • Prijava v postopek certificiranja ekološke pridelave / predelave
  • Sklenitev pogodbe
  • Seznanitev s postopkom certificiranja
  • Izvedba kontrole
  • Odprava morebitnih neskladnosti
  • Pridobitev certifikata

Natančnejša navodila za pridobitev ekološkega certifikata in vso potrebno dokumentacijo lahko dobite na naši spletni strani. Preverite pa lahko tudi postopek pridobitve certifikata za sistem vodenja kakovosti.

Vaša odločitev za pridobitev ekološkega certifikata zagotavlja večjo varnost celotne prehrambne verige.

ekološka živila