Ponudba
Pošlji povpraševanje

Izšla je nova tretja izdaja standarda ISO 14001 za certificiranje sistemov ravnanja z okoljem

V letošnjem letu je izšla tretja izdaja standarda ISO 14001:2015 za certificiranje sistemov ravnanja z okoljem, po katerem je danes certificiranih že več kot 250.000 organizacij po vsem svetu.

Kakšne spremembe prinaša nova izdaja standarda ISO 14001:2015?

Integracija v strateško poslovanje organizacije: Eden glavnih namenov prenove je, da organizacije ponovno razmislijo o pomenu sistema ravnanja z okoljem (interni link) in ga integrirajo v strateško načrtovanje ter poslovanje organizacije. Standard izpostavlja novo zahtevo razumevanja celotnega konteksta organizacije, potreb in pričakovanja vseh udeleženih, razumevanje zakonodajnih zahtev ter pogojev neposrednega lokalnega ter globalnega okolja, ki je pod morebitnim vplivom organizacije.
Vodstvo: Za zagotovitev uspešnosti sistema so v standardu dodane nove zahteve, ki se nanašajo na zavezanost vodstva, natančno določene vloge, odgovornosti in pooblastila v okviru sistema ravnanja z okoljem (interni link).
Varovanje okolja: Nova različica standarda daje še večji poudarek na zavezanost organizacije k proaktivnemu pristopu in lastnim iniciativam za varstvo okolja (interni link), ki so integrirane v strateško poslovanje organizacije.
Okoljska učinkovitost: Standard ne daje več toliko poudarka na nenehne izboljšave poslovanja ampak na izboljšave okoljske učinkovitosti. V skladu z zavezami organizacijske politike naj bi organizacija postopno zmanjševala emisije in druge izpuste ter količino svojih odpadkov.
Obravnavanje proizvodov skozi celotno življenjsko dobo (lifecycle thinking): poleg dosedanjih zahtev za obvladovanje okoljskih vidikov vezanih na nabavljene proizvode in storitve, bodo morale organizacije razširiti nadzor nad okoljskimi vplivi povezanimi z uporabo proizvodov in storitev skozi celotno življenjsko dobo, vključno z uničenjem ob koncu uporabe.
Certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Komuniciranje: V novi različici je dodana zahteva po razvoju strategije notranjega in zunanjega komuniciranja. Zahteva opredeljuje kakovost sporočenih informacij in mehanizme za sprejemanje predlogov izboljšav v okviru sistema ravnanja z okoljem. Odločitev o vsebini informacij, ki jih organizacija sporoča navzven, ostaja v domeni organizacije, standard zahteva le poročanje tistih informacij, ki jih zahteva tudi zakonodaja in ki jih pričakujejo ostale zainteresirane strani.
Dokumentacija: zaradi razvoja informacijske tehnologije in računalništva v oblaku nova izdaja standarda ne poimenuje več »dokumentov« in »evidenc«, ampak »dokumentirane informacije«. Zahteva je usklajena s standardom ISO 9001. Organizacija je lahko fleksibilna, ko določa, ali so postopki za učinkovit nadzor procesov potrebni.

Struktura nove verzije standarda je poenotena z drugimi standardi za certificiranje sistemov vodenja(sistem vodenja kakovosti, sistem vodenja varnosti in zdravja pri deluidr.), kar bo organizacijam omogočilo lažjo integracijo različnih sistemov vodenja.

Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu. Ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja nudimo v več kot 100 državah širom sveta.

Za vsa vprašanja vezana na novo izdajo ISO 14001 nas lahko pokličete na 01 47 57 654 ali obiščete našo novo spletno stran www.standardi-izdaja2015.si.

Bureau Veritas | Ravnanje z okoljem, Certifikat ISO 14001, Sistemi ravnanja z okoljem, varstvo okolja - povezave do naše spletne strani: