Protieksplozijska zaščita predstavlja veliko odgovornost podjetij

Kje je potrebna ustrezna protieksplozijska zaščita?

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti nalaga podjetjem dolžnost, da poskrbijo za primerno  protieksplozijsko zaščito, če se v delovnem procesu uporablja, skladišči ali drugače manipulira z lahko vnetljivimi plini in tekočinami ali kadar pri proizvodnji ali pri manipulaciji nastaja gorljiv prah v količini in obliki, da obstaja možnost ustvarjanja potencialno eksplozivne atmosfere. Delodajalec je dolžan poskrbeti za varnost in zdravje delavca pri delu, saj ga k temu obvezuje Pravilnik o protieksplozijski zaščiti in evropski direktivi ATEX, (ATEX 95 equipment directive 94/9/EC in ATEX 137 workplace directive 99/92/EC), ki naj bi zagotovili varnost in zdravje izvajalca del v potencialno nevarnih, eksplozivih okoljih in hkrati tudi opredelili zahteve za naprave, ki obratujejo v takih okoljih. Kot dokaz, da delodajalec izpolnjuje vse zakonske določbe, velja izdani certifikat. S tem, ko delodajalec spoštuje veljavne prepise s področja protieksplozijske zaščite, se bistveno zmanjša možnost nesreč pri delu in nastanka materialne škode na lastnini.

 

Storitve s področja protieksplozijske zaščite, ki vam jih nudi Bureau Veritas d.o.o.

Bureau Veritas je ugledno certifikacijsko in kontrolno podjetje, ki se lahko pohvali z dolgoletnimi izkušnjami na področju ugotavljanja skladnosti z zahtevami različnih standardov in predpisov. S  področja protieksplozijske zaščite vam nudimo sledeče storitve:

  • presojo skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti
  • presojo skladnosti vgraditve Ex opreme
  • presojo skladnosti vzdrževanja Ex opreme
  • presojo usposobljenosti izvajalcev - podjetij, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo Ex opremo
  • hrambo tehnične dokumentacije neelektrične Ex opreme pri priglašenem organu
  • certificiranje Ex opreme (po direktivi ATEX)
  • nadzor opreme v protieksplozijski zaščiti na zahtevo tretjih strank
  • nadzor pri gradnji eksplozijsko ogroženih objektov
  • in še številne druge storitve s področja protieksplozijske zaščite, ki si jih lahko ogledate na naši spletni strani.
 

Z našo pomočjo boste v vaših eksplozijsko ogroženih prostorih zagotovili brezhibno varnost in skladnost z vsemi veljavnimi zakoni, standardi, predpisi in specifikacijami. Za dodatne informacije s področja protieksplozijske zaščite kontaktirajte naše visoko usposobljene strokovnjake.

 

 

Bureau Veritas | Protieksplozijska zaščita, varnost in zdravje pri delu, oprema v protieksplozijski zaščiti, ATEX, certificiranje Ex opreme, elaborat eksplozijske ogroženosti – povezave na našo stran:
VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
VPRAŠAJTE NAS
B2BB2C
BUREAU VERITAS, Mednarodno podjetje za ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje s področja kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti, d.o.o.
Naslov
Linhartova cesta 49A
1000 Ljubljana
Spletna stran
01 4757600
Seznam fraz
Protieksplozijska zaščita, varnost in zdravje pri delu, elaborat varstva pri delu, oprema v protieksplozijski zaščiti, ATEX, certificiranje Ex opreme, elaborat eksplozijske ogroženosti 
ZEMLJEVID
DRUŽABNA OMREŽJA