Protieksplozijska zaščita predstavlja veliko odgovornost podjetij

Kje je potrebna ustrezna protieksplozijska zaščita?

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti nalaga podjetjem dolžnost, da poskrbijo za primerno protieksplozijsko zaščito, če se v delovnem procesu uporablja, skladišči ali drugače manipulira z lahko vnetljivimi plini in tekočinami ali kadar pri proizvodnji ali pri manipulaciji nastaja gorljiv prah v količini in obliki, da obstaja možnost ustvarjanja potencialno eksplozivne atmosfere. Delodajalec je dolžan poskrbeti za varnost in zdravje delavca pri delu, saj ga k temu obvezuje Pravilnik o protieksplozijski zaščiti in evropski direktivi ATEX, (ATEX 95 equipment directive 94/9/EC in ATEX 137 workplace directive 99/92/EC), ki naj bi zagotovili varnost in zdravje izvajalca del v potencialno nevarnih, eksplozivih okoljih in hkrati tudi opredelili zahteve za naprave, ki obratujejo v takih okoljih. Kot dokaz, da delodajalec izpolnjuje vse zakonske določbe, velja izdani certifikat. S tem, ko delodajalec spoštuje veljavne prepise s področja protieksplozijske zaščite, se bistveno zmanjša možnost nesreč pri delu in nastanka materialne škode na lastnini.

Storitve s področja protieksplozijske zaščite, ki vam jih nudi Bureau Veritas d.o.o.

Bureau Veritas je ugledno certifikacijsko in kontrolno podjetje, ki se lahko pohvali z dolgoletnimi izkušnjami na področju ugotavljanja skladnosti z zahtevami različnih standardov in predpisov. S področja protieksplozijske zaščite vam nudimo sledeče storitve:

  • presojo skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti
  • presojo skladnosti vgraditve Ex opreme
  • presojo skladnosti vzdrževanja Ex opreme
  • presojo usposobljenosti izvajalcev - podjetij, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo Ex opremo
  • hrambo tehnične dokumentacije neelektrične Ex opreme pri priglašenem organu
  • certificiranje Ex opreme (po direktivi ATEX)
  • nadzor opreme v protieksplozijski zaščiti na zahtevo tretjih strank
  • nadzor pri gradnji eksplozijsko ogroženih objektov
  • in še številne druge storitve s področja protieksplozijske zaščite, ki si jih lahko ogledate na naši spletni strani.

Z našo pomočjo boste v vaših eksplozijsko ogroženih prostorih zagotovili brezhibno varnost in skladnost z vsemi veljavnimi zakoni, standardi, predpisi in specifikacijami. Za dodatne informacije s področja protieksplozijske zaščite kontaktirajte naše visoko usposobljene strokovnjake.

Bureau Veritas | Protieksplozijska zaščita, varnost in zdravje pri delu, oprema v protieksplozijski zaščiti, ATEX, certificiranje Ex opreme, elaborat eksplozijske ogroženosti - povezave na našo stran: