Ponudba
Pošlji povpraševanje

Tveganja pri projektu si lahko včasih visoka

Projektiranje je zmeraj povezano s tveganji pri projektu, saj gre za izjemno zahteven proces, pri katerem sodelujejo številne osebe, ki morajo biti med seboj usklajene, poleg tega pa je potrebno tudi strokovno znanje vsakega posameznika. Pri projektiranju se soočamo z najrazličnejšimi tveganji, ki lahko izvirajo iz notranje ali zunanje sfere projekta. Ko govorimo o notranji sferi projekta govorimo o napakah na materialu ali preprosto na napakah udeleženih strokovnjakov, če pa govorimo o napakah, ki izvirajo iz zunanje sfere objekta, navadno govorimo o dejavnikih, na katere nimamo vpliva – to je lahko na primer vreme.

Preberite več o tveganju

Projektiranje mora zmeraj potekati v skladi z zakonom oz. razpoložljivo zakonodajo, saj so tveganja pri projektu tako bistveno zmanjšana. Pri projektiranju objektov je tako poleg nevarnosti, ki izvirajo iz zunanje ali notranje sfere, nekaj pozornosti potrebno posvetiti tudi zakonodaji.

Projektiranje

V izogib tveganjem pri projektiranju se izvajajo različne študije

Prav z namenom preprečevanja tveganja pri projektu se vodstveni kader v podjetju velikokrat odloči za izvedbo različnih študij, ki pomagajo pri preprečevanju tveganj, s čimer je projekt veliko bolj varen, varnejša pa je tudi uporaba objekta, po tem, ko je le-ta že končan.


Tudi v podjetju Bureau Veritas izvajamo različne študije z namenom preprečevanja Projektiranje Ljubljana v Ljubljani. Najbolj pogosto izvedeni študiji v sklopu projektiranja sta študija HAZID, ki predstavlja orodje za prepoznavanje nevarnosti, ki ga uporabimo v zgodnji fazi projekta, kakor hitro so na voljo diagrami poteka, osnutki energijskih in masnih bilanc ter načrti zemljišča in objekta. Prav tako je potrebno poznati vire zunanjih nevarnosti, denimo obstoječo infrastruktura na gradbišču, vremenske vplive in geotehnološke podatke. Na drugi strani je študija HAZOP preizkušena, strukturirana metoda za prepoznavanje nevarnosti pri projektiranju ali pri načrtovanih modifikacijah. S to tehniko v okviru izbranega tima natančno pregledamo postopek in projektantske načrte za nove ali obstoječe objekte, da bi ocenili možnost nevarnosti v primeru delovanja zunaj določene funkcije ali odpovedi posameznih delov opreme in posledičnih učinkov na objekt v celoti.

Preberite več o študiji HAZID