Ponudba
Pošlji povpraševanje

Zasnova požarne varnosti mora biti kvalitetna


požarna varnost zakonodajaZasnova požarne varnosti je izredno pomembna. Posamezna podjetja opravljajo povsem različne dejavnosti, zato se zasnova požarne varnosti pri vsakem posameznem podjetju močno razlikuje. Zakonodaja iz požarne varnosti je enotna, tako da so temeljna načela varnosti in zdravja pri delu sicer enaka. Toda primerjava posameznih izjav o varnosti in zdravju pri delu pove, da je zasnova požarne varnosti lahko zelo različna že pri dveh navidezno podobnih podjetjih. Zato vam priporočamo, da najamete ustrezno podjetje, ki ima dovoljenje za delo iz varnosti in zdravja pri delu. Takšno podjetje bo tako pri vas poskrbelo za ustrezno varstvo pred požarom, ki bo v skladu z zakonodajo iz požarne varnosti. Cena za požarni red, ki jo boste plačali podjetju, ki bo požarni red izdelalo strokovno, bo bistveno nižja kot bi bila kazen, ki bi vam jo izstavil inšpektor.


Zasnova požarne varnosti mora biti celovita


Preden se izdela zasnova požarne varnosti, je potrebno upoštevati celo vrsto najrazličnejših dejavnikov. Pri tem je seveda treba skrbno upoštevati temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in zakonodajo iz požarne varnosti. To bo seveda najlažje in kar najbolj uspešno in celovito opravilo podjetje, ki ima dovoljenje za delo iz varnosti in zdravja pri delu.

zasnova požarne varnosti


Zakonodaja iz požarne varnosti je kompleksna


Zakonodaja iz požarne varnosti je tako zahtevna, ker je zdravje vrednota, ki je v naši družbi upravičeno na prvem mestu. Potrebno je storiti vse, da se preprečijo razne nevarnosti in tveganja na delovnem mestu. Temu je tudi namenjena izjava o varnosti in zdravju pri delu. Ker je požar izredno nevarna zadeva, je potrebno biti še posebej previden v primeru zasnove požarne varnosti.