ISO 9001 - mednarodni standard kakovosti

ISO 9001 je mednarodno priznan standard kakovosti, ki ga je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standard Organization). Vsebina standarda ponuja certificiranim organizacijam orodja in pristope k obvladovanju in vodenju procesov na način, ki je primerljiv med vsemi certificiranimi podjetji. Standard ISO 9001 temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistven sestavni del dobre poslovne prakse. Ko ta načela vzamete za svoja, vam lahko pomagajo izboljšati rezultate vaše organizacije. Ta načela so:

  • sistemski pristop k vodenju;
  • nenehne izboljšave;
  • odločanje na podlagi dejstev;
  • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji;
  • osredotočenost na odjemalce;
  • vodenje;
  • vključevanje ljudi in
  • procesni pristop.

Kaj je certifikacija?

Certifikacija pomeni, da nek neodvisni in za to akreditirani certifikacijski organ opravi pregled vašega sistema in pri tem ugotavlja skladnost z zahtevami standarda, npr. ISO 9001. Če ugotovi, da so izpolnjene vse zahteve iz omenjenega standarda, vam izda certifikat. Standard ISO 9001 je zasnovan tako, da so lahko postopki presoje in certificiranja izvedeni istočasno z drugimi standardi, kot so sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001.

Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu z več kot 100.000 certifikati v več kot 100 državah. Svojim odjemalcem zagotavlja celovite rešitve na področju kakovosti, varnosti in zdravja, okolja in družbene odgovornosti (QHSE). Z inovativnim pristopom odjemalcem pomaga pri doseganju skladnosti z zahtevami zakonodaje in standardov, s čimer zmanjšuje tveganja, izboljšuje učinkovitost in uspešnost organizacij ter spodbuja njihov trajnostni razvoj.

certifikat iso 9001

Certifikat ISO 9001 - kaj prinaša pridobitev certifikata?

Uspešne organizacije so tiste, ki jih poganja kakovost, od načina njihovega delovanja, prek standardov storitev za odjemalce, ki si jih organizacije postavijo same, pa vse do proizvodov, ki jih nudijo. Podjetje, ki pridobi certifikat ISO 9001, dokazuje zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank. Z vpeljavo standarda vodenja kakovosti podjetje tudi formalno potrjuje, da je sprejelo koncept kakovosti, učinkovitosti in stalnih izboljšav v poslovanju, s ciljem zagotavljanja visoke stopnje zadovoljstva strank. Certifikat ISO 9001 tudi dokazuje, da podjetje dobro razume tveganja, povezana z doseganjem skladnosti v strogo reguliranih dejavnostih in organizacijah, ki želijo zagotoviti visoko kakovost svojih izdelkov in storitev.

Osredotočenost na standard ISO 9001 pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji, ki je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu.

Če bo vaše podjetje pridobilo certifikat ISO 9001, bo to dokaz vaše predanosti kakovosti in merilo lastne uspešnosti, ki vam z uvajanjem nenehnih izboljšav omogoča doseganje čedalje boljših rezultatov poslovanja.

Vabljeni k ogledu naše spletne strani.

Bureau Veritas | Kakovostno in celovito certificiranje.