Predpisi o varnosti in zdravju pri delu - jih poznate?


predpisi o varnosti in zdravju pri deluMed dokumenti, ki so nujno branje za vsakega delodajalca, so gotovo zelo pomembni predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Prav ti določajo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu, ki so nujna za varno in učinkovito delo na praktično vsakem delovnem mestu. Na podlagi teh dokumentov se zagotavlja požarna varnost, ugotavlja odgovornost v primeru nezgod, obračunava odškodnine in podobno. Zato je pomembno, da se o predpisih oz. pravilniku o varnosti in zdravju pri delu pravočasno in podrobno poučite, zahteve pa vestno izpolnjujete. Pri tem pomagajo strokovnjaki, ki so neprecenljivi v občutljivih primerih - ko se upoštevajo kazalniki kakovosti v zdravstvu, v primeru visoke požarne ogroženosti in podobno.

VEČ O VARSTVU PRED POŽAROM

Predpisi o varnosti in zdravju pri delu


Varstvo in zdravje pri delu ni šala, zato obstaja jasen pravilnik o varnosti in zdravju pri delu. Zagotavljanje varnega dela je odgovornost delodajalca, zato mora prav ta poskrbeti, da je vse v skladu s predpisi. Ti določajo, katera oprema se lahko uporablja na delovnem mestu in kako, kako je treba za opremo skrbeti, kdo lahko z njo rokuje, katere so odgovornosti delavcev in podobno. Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu so iz predpisov jasno razvidna, v konkretnih primerih pa je treba pogosto ugotavljati, kaj o situaciji pravijo ustrezni dokumenti. Predpise o varnosti in zdravju pri delu dopolnjujejo še drugi dokumenti in elementi, ki olajšajo zagotavljanje varstva in zdravja pri delu - na primer kazalniki kakovosti v zdravstvu.

kazalniki kakovosti v zdravstvu


Kazalniki kakovosti v zdravstvu


Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pokriva široko področje in ustreza kot podlaga za vsako delovno mesto. V nekaterih primerih pa se upoštevajo še kazalniki kakovosti v zdravstvu, ki pridejo v poštev predvsem v bolj občutljivih primerih, ki se tičejo zdravja in varnosti pri delu. Kazalniki kakovosti v zdravstvu pomagajo pri oblikovanju konkretnih smernic pri delu ter za načrtovanje dolgoročne strategije za zagotavljanje varnega dela, saj razkrivajo dejanske podatke s tega področja. Preberite več nan naši spletni strani: http://www.bureauveritas.si/

VEČ O PRAVILNIKU O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU