Nizkoenergijska hiša | Zdrava in okolju prijazna odločitev

Kot že samo ime pove, je nizkoenergijska hiša izjemno varčna pri porabi energije. Če povemo drugače: energetsko varčne hiše skušajo čim bolj zmanjšati porabo energije, tisto, ki je kljub temu nujna za delovanje vseh sistemov v stavbi, pa skušajo pridobiti z obnovljivimi viri energije, na primer z izkoriščanjem energije sonca ali s pomočjo toplotnih črpalk, ki za ogrevanje izkoriščajo zrak, vodo ali zemlejko eneregijo, namesto uporabe kurilnega olja za ogrevanje. S takšnim pristopom je nizkoenergijska hiša po eni strani prijetna za uporabnike, pa naj gre za stanovalce, delavce ali obiskovalce. Po drugi strani pa s takšno odločitvijo pomembno pripomoremo k ohranjanju naravnega okolja, saj v najmanjši možni meri vplivamo nanj.

Ponudba nizko energijskih hiš v podjetju Marles


Kaj je nizkoenergijska hiša?

Varčna oziroma nizkoenergijska hiša seveda ni oznaka, ki bi jo lahko uporabljali za katero koli zgradbo in brez natančno določenih kriterijev. V izogib neresničnim ali zavajajočim oznakam so kriteriji za energetsko varčne hiše natančno določeni v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah. Ta navaja tehnične zahteve za učinkovito rabo energije na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, priprave tople vode, razsvetljave, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije in metodologijo za izračun energijskih lastnosti zgradbe. Nizkoenergijska varčna hiša mora ustrezati vsem tem zahtevam.

V podjetju Marles vam nudimo pester izbor hiš različnih oblik in velikosti, lahko pa se odločite tudi za povsem individualizirano zgradbo, narejeno popolnoma po vaši meri.


Nizkoenergijska varčna hiša po vaših željah

Podjetje Marles je družinsko podjetje z več kot 30-letno tradicijo. Naša prednost je med drugim tudi dejstvo, da se vsaki stranki popolnoma posvetimo in skušamo v čim večji meri uresničiti vaše želje. Naše energijsko varčne hiše so lahko tipske, če pa med njimi ne najdete nobene, ki bi vam ogrela srce, vam rade volje izdelamo projekt za natanko takšno hišo, kot si jo želite. Tako bo vaša nizkoenergijska hiša metaforično in dobesedno zrasla pred vašimi očmi - najprej na papirju in nato še v realnosti. Oglejte si našo spletno stran ali prelistajte naš katalog in se sami prepričajte, kaj vse vam lahko ponudimo.


Osnove hizkoenergijske hiše

Na hitro bomo predstavili nekaj osnovnih korakov za izgradnjo nizko energisjke hiše:

  • Da so toplotne izgube čim manjše, se je dobro določiti za kompaktno obliko hizkoenergijske hiše s čim manj razvejanim tlorisom.
  • Za prihranek prostora se je dobro določiti za montažno leseno konstrukcijo, saj je les veliko boljši izolator kot zidaki.
  • Na severni strani hiše, kjer so nižje temperature, naj bo čim manj odprtin in steklenih površin. Le te nadomestite na južni ali JV ter JZ strani objekta.
  • Za ogrevanje uporabite okolju prijazne načine kot so toplotne črpalke in preztačevanje z rekuperacijo zraka.
  • Za dodatno energijo pa so vedno priporočljive sončne celice.

Nizko energijska hiša in potrebni sistemi

Več informacij o nizkoenergijskih hišah