Marles hiše Maribor d.o.o.

Montažne hiše Marles, kvaliteta na prvem mestu

Lesena hiša za zdrav odnos do okolja

V Sloveniji šele srednja generacija prebivalstva razmišlja o postavitvi lesene hiše, ki bi bila hkrati okolju prijazna in bi nudila prijetne pogoje za bivanje. Klasičnim hišam generacije svojih staršev, zgrajenih iz betona, cementa, z nekakovostnim stavbnim pohištvom in nefunkcionalno razporeditvijo prostorov, obračajo hrbet ter pogledujejo v smer zahodnoevropskih držav, predvsem Skandinavije, kjer je delež lesenih hiš kar 70-odstoten.
Vendar, ko se odločamo za način gradnje svoje hiše, nam statistični podatki običajno niso preveč pomembni, želimo si le, da bi do lastnega doma prišli na kar se da ekonomičen in hiter način. To je žal le kratkoročni vidik, ki pa nam po letih bivanja v hiši, ne bo dal zadovoljstva, saj bo ekonomičnost izginila.
Zdi se, da o skoraj nič-energijskih stavbah govorimo že več let, čeprav določba o obveznem projektiranju na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) začne veljati šele konec tega leta, torej 31. 12. 2020. Za nove stavbe javnega značaja ta določba sicer velja že od 31. decembra 2018. Lahko torej rečemo, da je celotno leto 2020 kar leto priprave na skoraj nič-energijske stavbe.

Lesena skoraj nič energijska hiša na ključ

Kaj sploh je skoraj nič- energijska hiša?

Po Energetskem zakonu je to stavba z zelo visoko energetsko in energijsko učinkovitostjo oziroma taka, ki za svoje delovanje potrebuje zelo majhno količino energije, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov v njeni bližini ali na kraju samem. Nekaj osnovnih zahtev, ki naj bi jih izpolnjevale skoraj nič-energijske stavbe so: toplota, potrebna za ogrevanje stavbe na leto (QH), ne sme preseči 25 kWh/m2a, pri tem pa naj bi se ta vrednost prilagajala klimatskim značilnostim lokacije stavbe in oblikovnemu faktorju stavbe. Največja dovoljena vrednost primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto je QP ≤ 75 kWh/m2a. Minimalni delež obnovljivih virov energije (OVE) pa znaša najmanj 50% glede na skupno dovedeno energijo.

Kako deluje skoraj nič- energijska hiša?

Predvsem z mislijo na prihodnje rodove, ki jim seveda želimo predati čisto okolje, kakovosten zrak in pitno vodo, skoraj nič- energijske stavbe zmanjšajo porabo primarne energije, kar ne pomeni samo energije za ogrevanje, vse bolj kritična v smislu količine, je poraba energije za ohlajanje in razsvetljavo prostorov. Takšen način gradnje prinaša neposredne koristi tudi uporabnikom. Bivanje v nizkoenergijski leseni hiši je drugačno, prijetnejše, kar je posledica enakomerno toplih obodnih površin. Kakovost zraka je zaradi mehanskega prezračevanja izrazito boljša, prezračevalni sistemi namreč redno izmenjujejo zrak v prostoru. Mehansko prezračevanje je v nizkoenergijskih hišah nujno zaradi večje zrakotesnosti stavbe. Ta neprekinjen zaščitni ovoj stavbe in ustrezna vključitev stavbe v lokalno okolje z lokalnimi karakteristikami doprinašata k temu, da za ogrevanje ali ohlajanje stavbe porabljamo izredno malo energije. Na uporabniku takšne hiše je odgovornost, da ustrezno nadzoruje in prilagaja vse sisteme ter tako ustvarja prijetno bivalno okolje.

Lesena nizkoenergijska hiša

Trajnostna gradnja

Sodobni trendi v trajnostni gradnji visoko učinkovitih in nizkoenergijskih objektov se vse bolj usmerjajo v gradnje z višjo dodano vrednostjo, zaradi pomanjkanja časa pa se vse več kupcev lesenih montažnih hiš odloča za gradnjo na ključ. V podjetju Marles hiše svojim kupcem ponujajo celostne rešitve. Pri gradnji z njimi lahko izbirate med različnimi fazami izvedbe in dokončanja objekta, ki so jih zaradi večje in boljše preglednosti, strnili v štiri različne pakete.
Paket S zajema proizvodnjo in montažo osnovnih elementov (vse stene, stropi in ostrešje),
paket M pomeni zunaj dokončan objekt, paket L je izvedba, imenovana delni ključ ter paket XL je izvedba, imenovana polni ključ.

Podroben opis posameznih gradbenih faz je natančno razložen na njihovi spletni strani, v rubriki faze gradnje in paketi izvedbe, ki se nahaja med tehničnimi vsebinami, v kateri si lahko tudi preberemo vse o njihovi tehnološko napredni gradnji in uporabi materialov.

V Marles po nasvet

Na samo izvedbo nizkoenergijske hiše in njeno delovanje ter posledično na dobro počutje uporabnika, pomembno vpliva že projektant z načrtovanjem, upoštevanjem lokalnih klimatskih karakteristik, primernim senčenjem, velikostjo in karakteristikami zasteklitve. Pri odločitvi za takšno vrsto gradnje, zato poiščimo pomoč strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami. Podjetje Marles hiše se z izdelavo kakovostnih lesenih montažnih hiš ukvarja že več kot 50 let. Marlesove hiše so sodobno zasnovane, vrhunsko izdelane, prilagojene različnim namenom ter krajinskim in podnebnim razmeram. Materiali, iz katerih so hiše izdelane, imajo najvišjo raven kakovosti. Redno kontrolo proizvodnje izvajajo neodvisni strokovnjaki mednarodno priznanih institucij, ki jim zaradi izpolnjevanja mednarodno primerljivih zahtev glede kakovosti, podeljujejo certifikate o skladnosti in znake kakovosti. Vljudno vas vabijo, da jih pokličete ali obiščete ter jim zaupate želje o svojem domu, skupaj z njimi jih boste zagotovo uresničili.