Gradnja hiše po fazah in razporeditev stroškov

Gradnja hiše po fazah omogoča, da so stroški končne izgradnje hiše lahko porazdeljeni na daljše časovno obdobje, ob predpostavki, da se vam z izgradnjo hiše ne mudi. Gradnja hiše po fazah je možnost, da izgradnja hiše poteka skladno s finančnimi zmožnostmi. Stroški prve gradbene faze, ki obsega pripravo terena, zakoličenje objekta, izkop gradbene jame in postavitev temeljev plošče predstavljajo približno 5 % stroškov gradnje. Po prvi gradbeni fazi se pravzaprav šele začenja izgradnja hiše.

Kako do marles hiše?

gradnja najcenejše hiše za vas

Kako so razdeljeni stroški gradnje po fazah?

Cena druge in tretje gradbene faze predstavlja približno 42 % stroškov gradnje in obsega postavitev kletne plošče, konstrukcijo etaž in podstrešja z izgradnjo zidov in stropov ter strešno konstrukcijo, vključno s krovskimi deli in kritino. Gradnja hiše po fazah se nadaljuje s četrto in peto gradbeno fazo, ki skupaj predstavljata preostalih 53 % stroškov izgradnje hiše. Na vrsti so namreč napeljava instalacij, betonski tlaki, izolacija, vgradnja oken in vrat, izvedba notranjih ometov in fasade ter vsa ostala dela, ki so še potrebna pred vselitvijo v objekt. Cena gradnje montažne hiše se lahko spreminja zaradi spremembe cen surovin ali storitev, prav tako pa nanjo lahko vplivate, če lahko v katerikoli fazi gradnje kakšno delo opravite sami.

Več o montažni hiši na ključ

Odločite se za enega izmed načinov gradnje 

Gradnja hiše po fazah, torej omogoča fleksibilen finančni pristop k izgradnji, vendar posledično podaljša zaključek gradnje. Pri sprejemu odločitve kakšno vrsto gradnje izbrati velja upoštevati več dejstev: najcenejša hiša ni nujno tudi ustrezna hiša za vas! Pretehtajte potrebe in želje, razmislite ali naj bo za vas primernejša gradnja hiše na ključ ali po fazah, ali bolj prisegate na sodobno montažno ali na klasično gradnjo, bi se raje odločili za gradnjo nizkoenergijske hiše ali pa je gradnja lesene hiše za vas pravi izziv? Na voljo so vam tudi tipski načrti za hišo. V podjetju Marles vam lahko ponudijo smernice za lažje končne odločitve.

gradnja hiše po fazah