Gradnja hiše – kako se je lotiti?

Gradnja hiše nam ponavadi predstavlja velik finančni zalogaj, zato je smiselno že na samem začetku sestaviti podroben finančni načrt. Z njim opredelimo izvedbo gradnje in cenovni znesek vsake posamezne faze. To nam je v pomoč ne samo pri razporejanju lastnega proračuna, temveč tudi kot dokazilo bankam, če se bomo odločili zaprositi za posojilo. Nekaj manevrskega prostora bi si morali pustiti tudi za nepričakovane stroške, ki nas lahko sicer neprijetno presenetijo in udarijo po žepu. Cena hiše je odvisna od same cene parcele, izbire gradbenega materiala, tipa in zasnove hiše (vključno s fasado), težavnosti in tipa gradnje itd. Montažna gradnja načeloma temelji na vnaprej sestavljenih elementih (sestavljeni so le deloma ali pa tudi v celoti). To omogoča hitrejšo izdelavo in enostavnejši transport.

Gradnja hiše po fazah – katere faze poznamo?

Najprej je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in ostalo dokumentacijo ter parcelo pripraviti na gradbena dela, ki sledijo, ter označiti bodoče gradbišče. Nato se pripravijo temelji s kletno ploščo. V tretji fazi se zgradi gradbena konstrukcija (zidovi, stene itd). Po koncu tretje in v začetku četrte faze je potrebno vgraditi stavbno pohištvo in poskrbeti za inštalacijo vnaprej dogovorjenih ogrevalnih sistemov. V peti fazi, ki je zaključna, se je potrebno osredotočiti na notranjost hiše in slikopleskarska dela, opremljanje doma s keramičnimi ploščicami, polaganje parketa in tako naprej. V tej fazi se lahko odločimo tudi za namestitev varnostnega sistema ali podobne zaščite, preden se dokončno vselimo v naš novi dom. Vsaka izmed faz se od ostalih razlikuje glede na dolžino in težavnost procesa, ki ga zahteva, ter posledično tudi finančne investicije, ki jo predstavlja. Ker prva faza zajema predvsem birokratske postopke, nimamo posebno visokih stroškov, medtem ko je tretja faza najdražja. Navadno zajema okoli 40% ali več končne cene, saj je tudi najobsežnejša in najbolj zahtevna izmed vseh. Pri montažni gradnji faze potekajo na isti način, vendar je celoten proces precej hitrejši in je hiša lahko popolnoma pripravljena za vselitev že v nekaj tednih.

Montažna hišaMontažna hiša

Kako se montažna gradnja razlikuje od klasične?

Montažna gradnja se od klasične razlikuje po uporabljenih elementih, saj so le-ti pripravljeni vnaprej. To nam omogoča veliko hitrejšo izdelavo in nižje stroške (saj je tudi sam proces izvedbe krajši in preprostejši). Prav tako se je z montažno gradnjo lažje izogniti nepredvidenim stroškom, saj že ob podpisu pogodbe določimo vse stroške. Priljubljene so predvsem tipske montažne hiše, kjer svoj dom praktično izberemo iz kataloga, lahko pa se z izvajalcem dogovorimo tudi za prilagoditve glede na lastne želje. Glede na to se prilagaja tudi cenik; osnovna izvedba je seveda najbolj ugodna, montažna gradnja na ključ pa zahteva večji denarni vložek.

Kako izbrati izvajalca za gradnjo hiše?

Najprej moramo sploh vedeti, kakšne izvedbe si želimo – če bi radi gradnjo po določeni točki nadaljevali v lastni režiji, se lahko dogovorimo le za izvedbo do določene faze. Ponavadi se je možno dogovoriti za stopnjo »zunaj zaključen objekt« (hiša je pokrita, z okni in fasado), »delni ključ« ali »ključ v roke«. Pri delnem ključu izvajalec poskrbi tudi za vse druge grobe inštalacije, pri ključu v roke pa za dela, ki so običajno vezana na peto fazo gradnje. To so recimo fine inštalacije ali polaganje sanitarne keramike. Slednja opcija je najboljša, če s področjem gradbeništva nismo najbolj seznanjeni. Za tako postavitev hiše potrebujemo le enega izvajalca in hkrati predstavlja najhitrejšo pot do novega doma. S podpisom pogodbe je izvajalec navadno odgovoren tudi za odpravo vseh morebitnih napak, do katerih bi lahko prišlo. Na tak način se tudi mi kot naročniki ustrezno zavarujemo. Smiselno je podrobno pregledati ponudbe različnih izvajalcev in obseg del, ki so zajeta. Najbolje se je odločiti za ponudnike z daljšo zgodovino poslovanja in dobrimi referencami.