Pasivna hiša - nizkoenergijska gradnja za čim nižje stroške ogrevanja


Pasivna hiša je nizkoenergijska varčna stavba, ki letno za ogrevanje porabi manj kot 15 kilovatnih ur na kvadratni meter. Nizkoenergijska gradnja zahteva izredno kakovostno zaščito pred toplotnimi izgubami, zato je tovrstne objekte treba brezhibno toplotno zaščititi po celotnem ovoju stavbe, saj toplotni mostovi niso dovoljeni. Toplotna izolacija mora biti vgrajena tudi pod temelji objekta, kjer težave toplotnih mostov rešujemo z optimalno izvedbo temeljenja. Temeljenje objektov na temeljni plošči omogoča energijsko učinkovito in cenovno optimalno gradnjo.

Gradnja hiše je eden najpomembnejših projektov v življenju, zato se je je treba lotiti z vso pozornostjo. Nizkoenergijska gradnja zahteva veliko znanja in natančnosti, narekuje pa ji zaveza k čim nižji porabi energije. Projektiranje energetsko varčne hiše, še zlasti pasivne, zahteva kompleksno poznavanje tematike. Natančno je treba slediti smernicam za tovrstno gradnjo, tako glede lokacije, orientacije in oblike objekta, kot tudi glede senčenja, zrakotesnosti, rekuperacije odpadnega zraka ipd.

FIBRAN NORD d.o.o. je član Konzorcija pasivna hiša Slovenije od leta 2007 in je doslej prejel tri certifikate:

  • ozelenjena streha,
  • temeljna plošča nepodkletene stavbe in
  • temeljna plošča podkletene stavbe.

Pasivna hiša - od nizkoenergijske hiše jo ločijo detajli

Da bi pasivna hiša dosegla zahtevano energijsko varčnost, sta nujna natančno načrtovanje in kakovostna izvedba vseh detajlov. Ravno detajli namreč ločijo pasivno hišo od nizkoenergijske. S pravilnim načrtovanjem in kakovostno izvedbo detajlov bomo preprečili toplotne mostove in zagotovili tesnost toplotnega ovoja stavbe.

Nizkoenergijska gradnjaNizkoenergijska gradnja zahteva večje debeline izolacije, saj je toplotna izolacija najpomembnejši element za doseganje želene energijske varčnosti objekta. Na stene nizkoenergijske hiše navadno vgradimo okrog 20 centimetrov toplotne izolacije, pasivna hiša pa zahteva, da je debelina toplotne izolacije večja (30 centimetrov), saj toplotna prehodnost zunanje stene ne sme presegati 0,15 W/m²K. Prav tako mora biti toplotna izolacija vgrajena pod temelji objekta, pomembna pa je tudi na strehi. Medtem ko je za nizkoenergijsko gradnjo priporočljiv 25-centimetrski sloj strešne toplotne izolacije, pa pasivna hiša potrebuje do 40 centimetrov debel sloj izolacije. Debelina toplotne izolacije je sicer odvisna od vrste toplotnoizolacijskega materiala, lahko je tudi znatno manjša.

Graditelj pasivne hiše se mora odpovedati balkonom, nadstreškom, prizidkom, kleti in garaži v sklopu hiše. Našteti elementi so namreč lahko vir toplotnih izgub, zaradi katerih ne bo mogoče doseči porabe energije za ogrevanje, manjše od 15 kWh/m² na leto.

Nizkoenergijska gradnja za energetsko varčne hiše prihodnosti.

Fibran Nord d.o.o. | Pasivna hiša, nizkoenergijska gradnja, toplotna izolacija- povezave do naše spletne strani: