Marles hiše Maribor d.o.o.

Montažne hiše Marles, kvaliteta na prvem mestu

Načrt za skoraj nič-energijske stavbe vodi k rabi obnovljivih virov

Načrt za skoraj nič-energijske stavbe (sNES) oz. angleško Zero Energy Home je splošno poznan kot pojem, ki je v osnovi že dolgo v veljavi preko evropske direktive o učinkovitosti stavb. Definicija skoraj nič-energijske stavbe govori o objektu, stavbi ali hiši, ki ima zelo veliko energetsko učinkovitost, kjer energetska varčnost hiše za svoje delovanje uporablja zelo majhno količino potrebne energije ter mora biti proizvedena iz obnovljivih virov energije in je ustvarjena na lokaciji stoječe energetsko varčne hiše ali v njeni bližini, kjer tovrstni delež mora biti najmanj 50-odstotni glede na skupno dovedeno energijo. Načrt za skoraj nič-energijske varčne hiše mora tako izpolnjevati pogoje, kot je prihranek pri ogrevanju, mora zagotoviti visoko kakovost bivanja ter mora čim manj obremenjevati in onesnaževati okolje.

Energetsko varčna hiša tako potrebuje zelo majhno količino energije za ogrevanje ter celotno energijo pridobi iz obnovljivih virov. Energetska varčna hiša tako na letni ravni ne sme porabiti več kot 25 kWh/m2a toplote, katere vrednosti se morajo prilagoditi klimatskim značilnostim lokacije stavbe, pomembna je tudi visoka energetska učinkovitost, katera največja dovoljena vrednost primarne energije na enoto je omejena na leto75 kWh/m2a. Vse skupaj podrobneje določa energetski zakon (EZ-1), ki obsega tudi minimalne standarde, kot je ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode in osvetljevanje prostora energetsko varčne hiše. Tukaj govorimo o tipih obnovljivih virov energije, kot so sonce, veter, aerotermalna, geotermalna, hidrotermalna in vodna energija oceanov, biomase in plinov.

Skoraj nič-energijske hiše


Zakonodaja narekuje energetiko k definiciji skoraj nič-energijske stavbe

Načrt za skoraj nič-energijske stavbe temelji na aktualnem energetskem zakonu ter v svojem 330. členu zahteva, da morajo biti vse novozgrajene hiše zgrajene po načinu načrta za skoraj nič-energijske stavbe, kar pomeni energijsko varčna hiša z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, katera za svoje delovanje porabi zelo malo energije, ki je proizvedena s pomočjo obnovljivih virov energije na kraju lokacije. V praksi to pomeni, da se energetsko varčne hiše ogrevajo ali hladijo samostojno. Zato govorimo o obnovljivih virih energije, kjer najpogosteje govorimo o uporabi sončnih celic, katere pretvarjajo sončno in toplotno energijo, ki je nato s pomočjo toplotne črpalke pretvorjena v delovanje celotnega doma. Vse z namenom neuporabe klasičnih fosilnih goriv v energetsko varčnih hišah.

Omenimo še 331. člen, kateri poudarja odgovornost vladajočim, da na obdobje treh let sprejmejo načrt za skoraj nič-energijske stavbe, ki mora zagotoviti potrebne kadrovske in finančne vire, ki so potrebni za doseganje zastavljenega cilja. Načrt za skoraj nič-energijske stavbe v tem členu vladajoče obvezuje, da spodbuja energetske sanacije obstoječih stavb v definicijah skoraj nič-energijske stavbe. Medtem ko v zadnji točki še nalaga odgovornost, da na obdobje treh let pripravi poročilo za Evropsko komisijo, kjer bodo zabeleženi rezultati o napredku in povečanju števila nič-energijskih stavb oz. energetsko varčne hiše.


Energetska varčnost hiše je načrtovana po postopnih korakih

Glavni namen zakonodaje načrta za skoraj nič-energijske stavbe je zmanjšanje izpustov škodljivih emisij v ozračje in izboljšati učinkovitost energetske varčnosti hiše in povečati rabo obnovljivih virov. Za energetsko varčnost hiše je pri novogradnjah po načrtu za skoraj nič-energijske stavbe najbolj pomembno, da je novogradnja postavljena na primerni lokaciji ter orientaciji varčne hiše, iz katere je možno črpati čim večjo energijo iz obnovljivih virov. Zato je najbolje za največji izkoristek energije bivalne prostore smiselno postaviti v smeri proti jugu ali zahodu, medtem ko je parkirne prostore ter vhod v hišo smiselno postaviti na severno stran energetsko varčne hiše. Pomembna lastnost pri načrtu za skoraj nič-energijske stavbe je tudi uporaba kakovostnih toplotnih ovojev, ki poskrbijo za zadrževanje energije toplote ali hlajenja.

Pomembno vlogo pri varčni hiši imajo tudi visoko energetsko učinkovita okna, ki naj v poletnih mesecih s svojo postavitvijo in višino sonca zagotavljajo senco in hlajenje v stanovanje, v zimskih mesecih pa zagotavljajo dovolj dnevne svetlobe in toplote. Celotni sistem je tako zaokrožen z uporabo sistema kakovostnega ogrevanja, prezračevanja in čim boljšega izkoristka sončne elektrarne, ki je najpogosteje gonilna sila pri zagotavljanju obnovljive energije pri načrtu za skoraj nič-energijske stavbe.

Energetsko varčne hiše


V podjetju Marles hiše vam zagotovijo kakovostne nič-energijske stavbe

V podjetju Marles hiše že vrsto let gradijo energijsko varčne hiše po konceptu načrta za skoraj nič-energijske stavbe, ki zagotovi visoko kakovost bivanja končnega naročnika. V Marles hiše tako še posebej poudarjajo koncept skoraj nič-energijska hiša, kjer njihovi cilji temeljijo k maksimalnemu izkoristku lokacije kar pomeni, da je hiša primerno usmerjena, zagotovijo ustrezen sistem gradnje, prezračevanja, ogrevanja in načrtovanja postavitve sončne elektrarne. Njihova varčna hiša zagotovi tudi ustrezno izolacijo oz. toplotni ovoj za zadrževanje toplote oz. hlajenje ter ustrezna energetsko učinkovita lesena okna.

Dolgoletne izkušnje podjetja Marles tako predstavljajo odlično orodje za njihovo zaupanje, ki temelji na odgovornosti do narave in življenja. Tako v podjetju Marles redno pripravljajo nove ponudbe preko spletnih strani ali dneva odprtih vrat, kjer vam različni strokovnjaki v ekipi svetujejo glede gradnje nizkoenergijskih varčnih hiš, katera izpolnjujejo pojem definicije skoraj nič-energijske stavbe. Njihov končni cilj je tako načrt za skoraj nič-energijske stavbe z minimalnim vplivom na okolje.