Ponudba
Pošlji povpraševanje

ISO 14001 - mednarodne smernice za odgovorno ravnanje z okoljem

ISO 14001 je mednarodni standard, ki ga je uvedla Mednarodna organizacija za standardizacijo (kratica ISO pomeni International Organization for Standardization). Omenjena organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1947, skrbi tudi za redno obnavljanje standarda ISO 14001, ki predstavlja eno najpomembnejših meril za podjetja po vsem svetu, poleg tega pa je razvila tudi mnoge druge pomembne standarde, denimo ISO 9001, sistem vodenja kakovosti, ISO 22000, ki pokriva varno vodenje živil in številne druge.

Glavni cilji in načela standarda ISO 14001

Okoljevarstveni vidik predstavlja glavno načelo standarda ISO 14001. Sistemi ravnanja z okoljem, natančneje odgovornega ravnanja z okoljem, kot jih predvideva ISO 14001, pomenijo ideal za gospodarstvo, od industrije do storitvenih dejavnosti. Odgovorno ravnanje z okoljem je večinoma tudi zakonsko predpisano oziroma strogo omejeno, kazni v primeru neupoštevanja pa so lahko za podjetja zelo visoke. ISO 14001 organizacijam nalaga oblikovanje jasne okoljske politike in stalno težnjo k iskanju novih, inovativnih rešitev oziroma možnosti za izboljšavo sistemov ravnanja z okoljem. ISO 14001 zajema tudi načela izdelave konkretnejših načrtov na podlagi okoljske politike organizacije, seveda pa tudi izvajanje teh načel v praksi, saj je šele na tej točki mogoče zares govoriti o odgovornem ravnanju z okoljem. Pomemben sestavni del standarda ISO 14001, ki sicer spada v večjo skupino standardov 14000, je tudi načelo o stalnem spremljanju učinkovitosti ukrepov in o uvajanju morebitnih sprememb, če se izkaže, da so te potrebne.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS ? PREVERITE NA NAŠI STRANI

Kako pridobiti certifikat ISO 14001?

Vse večje število organizacij se zaveda, kako pomembno je odgovorno ravnanje z okoljem, posledično pa narašča tudi zanimanje za pridobitev certifikata ISO 14001. Možnost pridobitve omenjenega certifikata vam ponujamo tudi v mednarodnem podjetju Bureau Veritas, ki je prisotno v več kot 100 državah po svetu. Naše presojevalce, ki odločajo o podelitvi certifikata ISO 14001, odlikujejo bogate izkušnje in brezhibno strokovno znanje, ki zajema tako natančno poznavanje okoljevarstvenih načel kot temeljita seznanjenost z zakonodajo na tem področju. Organizacijam, ki želijo pridobiti certifikat ISO 14001, nudimo tudi ustrezno usposabljanje in svetovanje, ki načeloma poteka v obliki seminarjev. Certifikat ISO 14001 vam prinaša številne koristi - od zmanjšanja energetskih izgub in s tem povezanega znižanja stroškov do zmanjšanja nevarnosti, da bi vaše podjetje doletela kazen zaradi neustreznega okoljskega pristopa. Korak proti ekološko bolj ozaveščenemu poslovanju bo z našo pomočjo enostaven, saj vas spremljamo skozi celoten proces.