Ponudba
Pošlji povpraševanje

ISO 14001

Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001Ravnanje z okoljem je dan danes vse večjega pomena. ISO 14000 je družina standardov, ki definirajo odličnost ravnanja z okoljem. Namen ISO 14000 je organizacijam preprečiti ali vsaj omejiti delovanje, ki ima negativne vplive na okolje. Prvi standard ISO 14001, ki je definiral sistem ravnanja z okoljem je bil izdan leta 2004.
Leta 2015 je stopil v veljavo nov standard za sisteme vodenja, standard ISO 14001:2015. Ključne spremembe opisa ISO 14001 so večja zavezanost vodstva, s preventivnimi ukrepi varovati okolje ter izboljšati komunikacijo in razmišljanje o vplivih izdelka na okolje skozi njegovo celotno življenjsko dobo (tj. od proizvodnje izdelka pa vse do njegovega razpada). Vsa ta ravnanja so trdno povezana in gredo z roko v roki z odličnostjo ravnanja z okoljem in s tem večjim skrbstvom za okolje.

Vsebina ISO 14001

Zraven predmeta standarda, ki ga je opisoval že ISO 14001:2004, je v ISO 14001:2015 opisan tudi pojem konteksta organizacije. Natančno je opredeljeno načrtovanje, pri čemer se morajo upoštevati okoljski vidiki, zakonske omejitve in okoljski cilji. ISO 14001 opisuje in zahteva upoštevanje življenjskega cikla izdelka.
Zraven načrtovanja in delovanja pa mora podjetje podati tudi oceno o svoji odličnosti ravnanja z okoljem in hkrati dokazovati vedno nove izboljšave ravnanja z okoljem.
Novi standard ISO 14001 želi s svojimi opisi organizacijam in podjetjem pomagati do še večje odličnosti ravnanja z okoljem.
ISO 14001 opisuje in določa merila za Sistem ravnanja z okoljem, ki zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne in storitvene dejavnosti. Organizacije in podjetja, ki se lahko pohvalijo s standardom ISO 14001 z njim dokazujejo svojo ozaveščenost in skrb do okolja.
Uvedba standarda ISO 14001 je izjemnega pomena za odličnost ravnanja z okoljem, saj zagotavlja nadzor nad stroški s pomočjo ohranjanja vloženih materialov in energije. Standard ISO 14001 z opisom tveganj prav tako zmanjšuje tveganja, ki izhajajo iz odškodninskih zahtevkov. Standard ISO 14001 pa je prav tako združljiv z drugimi standardi.

ISO 14001 za odlično ravnanje z okoljem