Marles hiše Maribor d.o.o.

Montažne hiše Marles, kvaliteta na prvem mestu

Pošlji povpraševanje

Nakup parcele – vse, kar morate vedeti, če vas zanima postavitev hiše

Če je vaš cilj postavitev montažne hiše, potem morate najprej poskrbeti za nakup parcele. Ko izberete zemljišče, morate preveriti zazidljivost parcele – imeti mora gradbeno dovoljenje, da lahko na njej sploh izpeljete postavitev hiše. Vedeti morate tudi, kakšna je ustrezna velikost parcele za gradnjo. Pri vsem tem vam pomagamo v podjetju Marles, kjer imamo bogate izkušnje pri postavitvi montažnih hiš vrhunske kakovosti. Stranko vodimo skozi celoten proces in ji ob različnih dilemah nudimo pravi nasvet, ki ga v tistem trenutku potrebuje. 

Če se odločate za nakup parcele, je podatek o zazidljivosti izjemnega pomena. Objekta namreč ne moremo postaviti kjer koli. Če parcela nima pravnomočnega gradbenega dovoljenja, na njej ne morete graditi oziroma postaviti montažne hiše. Zato je nakup parcele zelo pomemben prvi korak, kjer se ne sme nič zalomiti. Strokovno podkovani Marlesovi svetovalci vam pri tem priskočijo na pomoč – pomagajo vam izbrati pravo zemljišče za vašo bodočo montažno hišo.

Nakup parcele in zazidljivost parcele

Po dogovoru v ogled parcele vključimo še arhitekta, opravimo pregled lokacijske informacije in podamo nasvet, če je parcela primerna za postavitev hiše (oziroma specifične montažne hiše, kakršno želite). Pri nakupu parcele so nekateri dejavniki še posebej pomembni. To so: zazidljivost parcele, komunalni priključki in dostop. Ko zberemo vse informacije o želeni parceli in tipu vaše bodoče montažne hiše, vam bomo z gotovostjo lahko svetovali, ali se odločiti za nakup parcele ali ne.

Z našo pomočjo boste dobili vsa dovoljenja za gradnjo, ki jih potrebujete. Zavedati se je treba, da lahko nakup parcele prinese kup nepredvidenih problemov. Tem se ob sodelovanju z izkušenim strokovnjakom lahko elegantno izognete. Če ne poznate dovolj dobro tega področja, vam svetujemo, da nakupa parcele ne opravljate na lastno pest, saj vas vsaka napaka lahko drago stane.

Nakup parcele, gradbeno dovoljenje - vse kar potrebujete

Nakup parcele – zakaj je pomembna lokacijska informacija

Lokacijska informacija nam pokaže vse podatke o zazidljivosti parcele in možnih omejitvah postavitve montažne hiše na danem območju. Poda nam tudi informacijo o tem, kakšne so možnosti za postavitev hiše na danem zemljišču. Investitor iz lokacijske informacije torej izve, katera merila in pogoje bo moral upoštevati pri postavitvi montažne hiše.

Lokacijska informacija je uradno potrdilo. Njena pridobitev ni obvezna, jo je pa izredno koristno imeti. Pridobite jo lahko na dva različna načina: zanjo lahko zaprosite na občini, kjer je locirana parcela, ali pa jo dobite od prodajalca parcele. Iz lokacijske informacije boste med drugim izvedeli:

  • kakšni prostorski akti so v veljavi na območju, kjer se nahaja parcela
  • kakšna je namenska raba dotičnega prostora
  • ali je območje varovano oziroma kako drugače omejeno
  • katere vrste dejavnosti in gradenj so dopustni na parceli

Običajno se posamezna lokacijska informacija izda za eno parcelo oziroma za posamezen objekt na tej parceli.

Nakup parcele - velikost parcele za gradnjo

Zazidljivost parcele – pomembna sta OPN in lastništvo parcele

Občinski prostorski načrt ali OPN podrobneje načrtuje, kako bo prostorsko urejena občina. Na podlagi tega temeljnega občinskega akta se izda tudi gradbeno dovoljenje za postavitev klasične ali montažne hiše. Z OPN je določena ureditev prostora, kako bodo vanj umeščeni objekti in kako se bo trajnostno posegalo v prostor.

Izredno pomembna informacija je tudi lastništvo zemljišča. Ko preverjamo lastnika parcele, moramo ugotoviti, ali je kot lastnik vpisan v zemljiško knjigo. Priti moramo tudi do podatka o možnih hipotekah, služnostni ali predkupni pravici. Ko preverjate lastništvo parcele, vam lahko s strokovnimi nasveti pomagamo pri Marlesu.

Svojim klientom svetujemo, da zemljiško knjigo preverijo večkrat, saj lahko v njej prihaja do sprememb. Najbolje je, da jo preverite med sestavo pogodbe, pred podpisom pogodbe in nato še pred samim plačilom. Pri nakupu parcele mora prodajalčev podpis overiti notar.

Vse od nakupa parcele do dokončane montažne hiše

Velikost parcele za gradnjo – kako velika mora biti parcela?

V občinskem prostorskem načrtu občine, v kateri vas zanima postavitev hiše, je določeno, kakšna mora biti minimalna velikost parcele za gradnjo hiše. Če je relief strm ali razgiban, je velikost parcele za gradnjo lahko nekoliko večja. V določenih primerih, na primer na lokacijah z razpršeno poselitvijo, pa je zahtevana velikost parcele za gradnjo lahko tudi manjša. Vse velikosti parcele, ki veljajo v posameznem primeru, določa OPN.

Pred postavitvijo montažne hiše preverite komunalni priključek

Preden se odločite za nakup parcele, preverite tudi, kakšno je stanje komunalne opremljenosti. Pri tem potrebujete sledeče informacije: katere priključke in vode ima parcela ter kje se priključiti nanje.

Preden investitor dobi gradbeno dovoljenje, mora plačati komunalni prispevek, ki delno pokrije stroške gradnje komunalne opreme. Denar, ki ga občina dobi iz tega naslova, lahko porabi samo za ta namen (torej za gradnjo vodovoda, kanalizacije, cest, elektro omrežja ipd.), skladno z OPN. Koliko znaša komunalni prispevek, je odvisno od posamezne občine.

Velikost parcele za gradnjo montažne hiše

Nakup parcele – kaj še upoštevati, preden se odločite za zemljišče

Pri nakupu parcele sta v grobem pomembna dva dejavnika – to sta mikrolokacija in makrolokacija. Mikrolokacija zajema dejavnike, kot so umestitev hiše na parcelo, kako poiskati najbolj osončeno lego in najlepši razgled …

Makrolokacija pa zajema bližino šol, vrtcev, zdravstvenega doma, uradov, trgovin in podobno. Nakup parcele je že sam po sebi precej stresen dogodek – kot smo izvedeli do sedaj, je potrebno pridobiti in dobro preveriti kup različnih dokumentov. Še posebej, če na tem področju nimate nikakršnih izkušenj, se je priporočljivo obrniti na strokovnjaka, ki bo bdel nad celotnim procesom in vam svetoval.

Postavitev montažne hiše