Pošlji povpraševanje

Avtošola Evropa - Tečaj CPP - Vozniški izpit - Varna vožnja

Avtošola Evropa


V avtošoli Evropa vas bomo pripeljali do izpita iz CPP in vas naučili varne vožnje. S pomočjo naših strokovno usposobljenih, prijaznih in prilagodljivih učiteljev vožnje, bodoči vozniki pridobijo potrebne izkušnje za samostojno in varno vožnjo v cestnem prometu. Na poti do vozniškega dovoljenja potrebujete zdravniško spričevalo specialista za medicino dela in športa ter potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči.

Vozniški izpit, znanje CPP in potrebno znanje o vožnji motornega vozila

Na tečaju o cestnoprometnih predpisih (CPP), boste pridobili potrebno splošno znanje o vožnji motornega vozila posamezne kategorije. Tečaje o cestnoprometnih predpisih (CPP) v avtošoli Evropa izvajamo v sodobno multimedijsko opremljeni učilnici, na sedežu šole vožnje - avto šola Evropa. Za prijetnejše učne ure smo pripravili lasten multimedijski program. Tečaj o cestnoprometnih predpisih (CPP) obsega razprave:

  • o pravilih cestnega prometa,
  • o delovanju naprav na vozilu,
  • o posledicah nevarne vožnje,
  • o odnosih udeležencev v cestnem prometu.

Uspešno zaključen tečaj o cestno prometnih predpisih (CPP) zagotavlja potrebno znanje za vožnjo motornega vozila.

Z avtošolo Evropa na praktično usposabljanje

Bodoči vozniki pričnejo praktično usposabljanje po opravljenem teoretičnem preizkusu znanja CPP. Vozila v naši avtošoli Evropa so skrbno izbrana in nudijo kakovostno učenje vožnje. Naši učitelji vožnje bodoče voznike poučujejo tako, da uspešno opravijo vozniški izpit, preizkus osvojenega teoretičnega CPP znanja in praktičnega znanja. Nudimo vam tudi učenje vožnje na simulatorju vožnje.

V avtošoli Evropa praktično usposabljanje obsega tri učne sklope:

  • vožnja po poligonu,
  • vožnja po cestah z redkejšim prometom, zunaj naselja,
  • vožnja po cestah z gostim prometom v naselju, zunaj naselja.

Po uspešno zaključenem praktičnem usposabljanju bodoči vozniki pridobijo potrebne izkušnje za opravljanje vozniškega izpita.

Morate pridobiti slovensko vozniško dovoljenje?

Voznik sme z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tuji državi, voziti le leto dni. Po preteku mora urediti zamenjavo vozniškega dovoljenja s slovenskim dovoljenjem.Avtošola Evropa vam nudi pomoč pri zamenjavi vozniškega dovoljenja.

Šola varne vožnje za voznike povratnike

Vam je bil odvzet vozniški izpit? S šolo varne vožnje avtošole Evropa boste nadgradili svoje znanje. V šoli varne vožnje izvajamo skupinske delavnice za voznike povratnike. Razpravljali bomo o varnosti cestnega prometa, o CPP, o vplivih nezadostnega znanja, o različnih spretnostih za varno vožnjo ter posledicah vožnje v neugodnem psihofizičnem stanju.

Avtošola Evropa | Tečaj CPP, vozniški izpit, povratniki, zamenjava vozniškega izpita, varna vožnja - povezave do naše spletne strani:

Prikaži več ... Prikaži manj ...

Pošlji povpraševanje