Ponudba
Pošlji povpraševanje

Temeljna načela Zakona o varnosti in zdravju pri delu


V Sloveniji je za varnost in zdravje pri delu poskrbljeno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Temeljna načela Zakona o varnosti in zdravju pri delu določajo, da mora vsak delodajalec svojim zaposlenim zagotoviti varno in zdravo delovno okolje. To doseže s preprečevanjem, z odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, z obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu s tem zakonom, drugimi predpisi in smernicami. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa, da je delodajalec dolžan usposobiti delavca za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja ali razporeditvi na drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu. Določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu določajo tudi pravice in dolžnosti delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

VEČ O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TUKAJ!


Kako za izvajanje načel zakona o varnosti in zdravju pri delu poskrbimo v Bureau Veritas


Ali se želite udeležiti usposabljanja za varno delo? Morda celo pridobiti dovoljenje za delo na tem področju? Varnost in zdravje pri delu je področje, na katerem tako evropska kot slovenska zakonodaja nalagata delodajalcem in delavcem vrsto obveznosti, ki jih ni lahko uresničiti. Bureau Veritas izvaja celovite storitve na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in je strokovni partner organizacijam, ki želijo zagotoviti izpolnjevanje zakonskih zahtev ter svojim zaposlenim omogočiti varno, udobno in zdravo delovno okolje. Kakovost naših storitev je potrjena z ustreznimi pooblastili za izvajanje strokovnih nalog, ki jih bomo prilagodili vašim specifičnim potrebam.

varnost in zdravje pri deluzdravje in varnost pri delu


Kakovostno obvladovanje poklicnih tveganj izboljšuje delovne razmere in zmanjšuje število poškodb pri delu in obseg bolniškega staleža. Zato nikar ne odlašajte in nas obiščite. Vabljeni!