Ponudba
Pošlji povpraševanje

ISO 9001 dokumentacijaStandardi ISO

Standardi ISO so zelo priznani mednarodni standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO), ki temeljijo na natančnosti, odprtosti in na nacionalni dostopnosti. Standardi ISO pokrivajo široko paleto industrij in panog. Prisotni pa niso v elektrotehniki in elektroniki, tam najdemo standarde IEC. Mednarodni standardi ISO se objavljajo v angleščini, posamezne članice pa so dolžne zagotoviti prevode certifikatov.
ISO standardi pomagajo različnim vejam industrije, da se združijo in prepletejo. Prav tako pomagajo izdelkom oz. storitvam na tuja tržišča, saj zagotavljajo, da bo izdelek na tujem tržišču prav tako uporaben, kot je na domačem. Izdelki in storitve, ki na trgu svojo skladnost dokazujejo z ISO standardi, so bolj cenjeni in tako tudi popularnejši.

Izdelki in storitve z ISO 9001 dokumentacijo

Standardu ISO 9001 dostikrat rečemo kar »standard kupca« oz. »standard odjemalca«, saj pove kaj je kakovostno, hkrati pa dobavitelju sporoča stopnjo zadovoljstva z izdelkom oz. s storitvijo.
ISO 9001 je peti po standard vrsti, ki dokumentira vodenje kakovosti, ki jo danes uporabljajo vse uspešne organizacije in podjetja po vsem svetu. Do septembra 2018 bosta veljavni obe izdaji certifikatov ISO 9001, od septembra 2018 naprej, pa bo potrebno izdelke in storitve dokumentirati z ISO 9001:2015.
Če naletimo na izdelek, ki vsebuje dokumentacijo, ki dokazuje obstoj ISO 9001, vemo, da je podjetje, ki je izdelek izdelalo, zavezano kakovosti in zadovoljstvu strank. ISO 9001 je dokumentiran tako, da lahko sovpada z drugimi standardi, kot so Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001.
Zahteve certifikata 9001 se osredotočajo predvsem na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Pomembno je zadovoljstvo kupcev in uporabnikov izdelka, hkrati pa standard ISO 9001 razmišlja tudi o deležnikih, ki vplivajo na sistem vodenja.
Če želimo kupovati kvalitetne izdelke in uporabljati kakovostne storitve, se moramo prepričati, da sama storitev oz. izdelek vsebuje standard ISO in si tako zagotoviti kvalitetno in prijetno izkušnjo.

Certifikat ISO 9001