Varnostni sistemi za zaščito

Vsakdo si v današnjem času želi učinkovito zaščito svojih najbližjih in premoženja ali pa občutek varnosti v poslovnih prostorih. Z varnostnimi sistemi si lahko varnost zagotovite s posameznimi elementi ali kombinacijami sistemov:

Protivlomni sistemi

Videonadzorni sistemi

Protipožarni sistemi

Protivlomni sistemi

Video nadzorni sistemi

Protipožarni sistemi

Protivlomni varnostni sistemi so na eni strani namenjeni preprečevanju vlomov, na drugi strani pa tudi zaznavanju in obveščanju o vlomih. Elektronska naprava preko telefonske ali radijske zveze o vlomu obvesti operaterja v varnostno-nadzornem centru, ta pa informacijo posreduje mobilnim intervencijskim skupinam, ki ukrepajo v najkrajšem možnem času. 

Način prenosa alarmnega signala na oddaljeno lokacijo:

  • Uporaba analogne telefonske linije
  • Prenos preko GSM/GPRS omrežja
  • Prenos preko interneta
  • Prenos preko interneta in GMS/GPRS omrežja
  • Nadzor alarmnega sistema preko pametnega telefona

Nalogo zgodnjega odkrivanja in javljanja požara učinkovito opravljajo protipožarni varnostni sistemi, ki preko telefonske ali radijske zveze o dogodku obvestijo protipožarne intervente.

Videokamere za varovanje doma in objektov

Video nadzorni varnostni sistemi pa so namenjeni nadzoru, dokumentiranju dogajanja in zaznavanju gibanja. Sestavljajo jih videonadzorne kamere s katero lahko spremljamo živo sliko in digitalni snemalnik, ki te posnetke obdela in shrani. Video nadzorni sistem lahko uporabimo samostojno ali v kombinaciji z alarmnim oziroma protivlomnim sistemom. Senzorji gibanja zaznajo spremembo, ki sproži alarm, videonadzorne kamere pa to spremembo zajamejo.

Video nadzorni sistem

Videonadzorne kamere poskrbijo za živo sliko

Videonadzorne kamere se v osnovi ločijo:

  • po obliki na klasične kamere, dome kamere in bullet kamere;
  • po načinu delovanja oz. tehnologiji na analogne ali digitalne (IP) kamere; ter
  • glede na čas oziroma prostor uporabe na dnevne in nočne ter na zunanje in notranje kamere.

Videonadzorne kamere namestimo na nevarovana območja in več kot jih bo, boljši pregled nad dogajanjem bomo imeli. Izbira lokacije je stvar zelo pomembna odločitev saj vpliva na kvaliteto celotnega sistema. Posebno pozornost pa je treba nameniti standardu, ki ga nadzorna kamera uporablja. Mednarodni standard ONVIF omogoča medsebojno združljivost IP-opreme. Temu standardu ustrezajo tudi proizvodi proizvajalcev, ki jih ponujamo v našem podjetju.

Povečajte učinkovitost sistema s senzorji gibanja

Protivlomni varnostni sistemi delujejo na principu zaznave sprememb v gibanju, ki jih zabeležijo različni senzorji gibanja. Najpogosteje so to infrardeči senzorji gibanja, ki s pomočjo infrardeče energije zaznajo gibanje na celotnem območju zaznave. Ko se nekdo premakne, signal zazna spremembo toplote v prostoru in sproži alarm. So pa tudi infrardeči senzorji gibanja dostopni v več izvedbah, saj se razlikujejo glede na način vgradnje in polje zaznavanja.

Mobicom d.o.o. bo z vami od idejne zasnove in montaže sistema pa vse do njegovega servisa. Pomagali pa vam bomo tudi pri načrtu in izrisu ter pri izbiri ustrezne opreme.

Vabljeni na našo spletno stran, kjer boste našli našo celotno ponudbo!

Senzor gibanja

Varnostni sistemi vam bodo prihranili marsikatero skrb.