Požarna varnost je pomembna!

požarna varnost cenikPožarna varnost pomeni preventivo pred nastankom večje škode v primeru požara, zato se njenega pomena vedno bolj zavedajo podjetja in lastniki domov v Sloveniji in tujini. S primerno zagotovljeno požarno varnostjo preprečimo večjo škodo na nepremičninah, premičninah ter v okolici, predvsem pa zagotovimo varnost oseb v primeru izbruha požara. Požarno varnost ureja zakonodaja, vgradnjo in planiranje pa lahko za vas uredimo v podjetju Mobicom.

OSNOVNI DEL POŽARNE VARNOSTI SO POŽARNI SENZORJI


Požarna varnost - zakonodaja in pravilnik

Zakonodaja o požarni varnosti ureja požarni red ter požarni načrt, zajema pa celotno organizacijo in ukrepe za varstvo pred požarom ter navodila v primeru, če do nevarnosti pride. Zakonodaja o požarni varnosti opredeljuje:
- načrtovanje požarne varnosti ter upoštevanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom,
- odkrivanje požarne varnosti, obveščanje pristojnih služb ter omejitev in učinkovito gašenje požara,
- zakonodaja o požarni varnosti opredeljuje možnosti za varen umik ljudi in živali z ogroženega območja, preprečevanje in zmanjševanje posledic za živa bitja, premoženje in okolje,
- pomembna pa je tudi vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva pred požarom in pričakovano požarno škodo.


Požarna varnost in podjetje Mobicom

Podjetje Mobicom skrbi za varnost ljudi in premoženja z nadzornimi kamerami, ureja pa tudi področje požarne varnosti. Odlično poznamo regulativne in normativne osnove, torej zakonodajo o požarni varnosti, ter smo strokovnjaki za pravilno izvedbo sistema požarne varnosti. V tem okviru upoštevamo pogoje za gorenje, potencialne načine razvoja požara, efekt višine in konfiguracijo stropa, ventilacijo, temperaturo prostora in druge kriterije, ki pridejo v poštev pri zagotavljanju ustrezne požarne varnosti. Cena za neupoštevanje zakonov o požarni varnosti je praktično vedno višja kot dejansko zagotavljanje ustreznih sistemov požarne varnosti ceno na človeške in živalske žrtve pa tako ali tako ni mogoče postaviti.
V podjetju Mobicom vam pomagamo pripraviti načrt požarne varnosti, po potrebi vas tudi seznanimo z zakonodajo o požarni varnosti, nato pa vse elemente tudi strokovno vgradimo. Na voljo imamo kakovostne sisteme, senzorje ter dodatke, cenik sistemov požarne varnosti pa je ugoden. Preverite našo spletno stran ter se posvetujte z našimi strokovnjaki.

požarna varnost zakonodaja v Sloveniji

Pri podjetju Mobicom ponujajo širok izbor različnih senzorjev za upravljajnje z različnimi vidiki pregleda nad varnostjo v domu.