Senzor gibanja za luči ter magnetni in zunanji senzorji za vrata

Senzor gibanja za luči in zunanji magnetni senzor gibanja za vrata sta dva izmed pogostih daljinskih senzorjev, ki nam lahko nudita dober nadzor gibanja v ali zunaj prostora. Senzor gibanja za luči se lahko namesti na luči tako, da se lahko preko njega varuje celotni prostor za razliko od magnetnih senzorjev gibanja za vrata, ko se le ta nameščajo v bližino vrat ali na mesto, kjer lahko brez ovir varujemo zunanji prostor pred vrati.

zunanji senzor gibanja za luči

Senzorji gibanja za luči, magnetni senzorji za vrata in njihovo delovanje

Daljinski senzorji gibanja za luči, enako kot magnetni senzorji gibanja, omogočajo zaznave gibanja oz zvoka in se nato ta podatek obdela v območju centrale. Izbira pozicije, ne glede na to ali je to senzor gibanja za luči ali magnetni senzor za vrata je dobro namestiti v skladu z splošnimi navodili. Stropni senzorji gibanja in magnetni kontakti za vrata, ki so nameščeni na luči ali luči na steni, za optimalno delovanje naj imajo dovolj veliko oddaljenost od naprav, ki oddajajo magnetno valovanje.


Senzorji gibanja za luči, nameščeni na lučeh, naj ne bodo usmerjeni v klime, grelce, zavese, okna, odbojne površine ali luči, ter objekte, ki se premikajo, saj lahko sprožijo lažni alarm. Senzorji gibanja za luči, stropni in magnetni senzorji za vrata naj imajo odprto polje daljinskega nadzora gibanja in naj bodo montirani na stropu oz luči blizu višine 2m. Na splošno, so zunanji senzorji gibanja za luči oz magnetni detektorji za vrata občutljivi na vlago, zato naj bodo nameščeni na luči, ali luči na steni oz stropu, kjer ni vlage.


Senzorji gibanja za luči, vrata, okna, stropni in zunanji ter njihove vrste

Vrste daljinskih stropnih in zunanjih senzorjev gibanja so pasivni IR, mikro valovni, tomografski, magnetni, ultra zvočni ali seveda kombinirani.

Pasivni IR senzorji gibanja za luči in vrata se odzovejo na IR sevanje. Daljinski IR senzor gibanja za luči, vrata, okna, ipd, sproži alarm. IR detektor ima ugodno ceno in ne porabi mnogo energije zato so pogosto nameščeni v prostor. Medtem ko mikro valovnisenzorji gibanja za luči, vrata, ipd merijo odboj predmeta in lahko zaznajo gibanje. So zelo občutljivi in sposobni zaznati gibanje skozi razne predmete. Lahko zaznajo zunanje gibanje zunaj območja.

Tomografskesenzorje gibanja je možno montirati na stene, luči, vrata ali strop. Oddajajo radijske valove in so sposobni zaznati motnjo. Lahko vidijo preko stene in pokrivajo velika območja. Na drugi strani so magnetni kontakti, ki za zaščito vrat zaznavajo magnetno polje, katero se v primeru odpiranja prekini, kar sproži alarm. Prednost magnetnih detektorjev je ugodna cena, vendar pa se možna namestitev v primeru vgradnje oken oz vrat, v kasneje pa je njihova namestitev mnogo težja.

magnetni senzor gibanja za vrata

Ultra zvočni senzorji so lahko aktivni oz pasivni in so lahko nameščeni na strop, luči, vrata, ipd. Pasivni senzorji nameščeni na luči ali kjerkoli v prostoru zaznajo zvoke in so zelo občutljivi. Aktivni ultra zvočni senzorji gibanja preko ultra zvočnih impulzov izmerijo odboj valov od objekta v gibanju.

Senzorji gibanja za luči, vrata, notranji, stropni in zunanji imajo združene lastnosti delovanja, npr IR in magnetni detektorji, ali magnetni in mikro valovni, IR detektorji za luči in Bariere, ipd zaradi manj lažnih alarmov. V primeru dveh senzorjev gibanja za luči, vrata, okna ipd, so alarm sproži le, če oba npr magnetni oz ultra zvočni senzor skupaj z IR nadzorom za luči, vrata oz okna in zaznajo premik oz določen zvok. Tem senzorjem seveda pravimo kombinirani senzorji.

Obstajajo pa tudi bariere, ki sprejemajo in oddajajo IR žarke, če se prekine stik z 2 oz 4 IR žarki, se sproži alarm. Bariere so primerne za notranja ali zunanjo aplikacijo. Pogoste pa služijo kot dodatno varovanje s senzorji gibanja za luči in magnetnim kontaktom za vrata, ipd.

BREZŽIČNI DALJINSKO VODENI SENZORJI GIBANJA