Požarna varnost - učinkovit sistem protipožarne zaščite

V Sloveniji vsako leto zagori več kot 1000 objektov, zato je požarna varnost pomemben dejavnik pri preprečevanju požarov. Najpogostejši vzroki požarov so nepazljivost pri uporabi grelnih in električnih naprav, poškodovana električna napeljava, cigaretni ogorki, slabo vzdrževane dimovodne naprave itd. Učinkovit sistem protipožarne zaščite lahko prepreči marsikateri požar. Zakonodaja požarne varnosti ureja požarni red, odgovorne osebe za varstvo pred požarom ter samo vzdrževanje gasilne opreme, aparatov in sistemov za aktivno požarno zaščito.

V Sloveniji vsako leto zagori več kot 1000 objektov, zato je požarna varnost pomemben dejavnik  Učinkovit sistem protipožarne zaščite lahko prepreči marsikateri požar.

Požarna varnost doma je postala prav tako pomembna kot protipožarna zaščita poslovnih in drugih objektov. Raziskave so pokazale, da učinkoviti sistemi proti požaru znatno zmanjšajo število mrtvih v primeru požara. Požarna varnost dosežena s sistemi proti požaru je torej učinkovit dejavnik pri preventivi.

Namen protipožarnih sistemov

Namen sistemov proti požaru je predvsem preventiva in zmanjševanje žrtev ter materialne škode. Prej ko se odkrije požar, večja verjetnost je, da bosta škoda in število žrtev manjša. Splošni namen požarne varnosti je torej, da se požar čimprej zazna in da sistem opozori na požar. Zakonodaja vsake države oziroma organizacije predpisuje norme, ki se morajo upoštevati pri proizvodnji, uporabi in vzdrževanju opreme proti požarne zaščite. Zakonodaja zajema vse elemente protipožarne zaščite, da bi se lahko zagotovila požarna varnost.

Namen sistemov proti požaru je predvsem preventiva  Optični ali senzorji za dim so zasnovani tako, da odkrivajo dim s pomočjo vplivov dima na svetlobo  Plamenski senzor reagira na energijo elektromagnetnega sevanja v vidnem ali zunaj vidnega področja.  ožarne sirene so nujno potrebne za lokalno javljanje proženega požarnega sistema.

Protipožarna centrala, senzorji, sirene in dodatki - požarna varnost zagotovljena

V našem podjetju vam nudimo veliko izbiro izdelkov za protipožarno zaščito oziroma požarno varnost. Vsi so izdelani v skladu z zakonodajo o požarni varnosti. Glavna kontrolna enota protipožarne zaščite je centrala, ki obdeluje signale, ki jih sprejema preko senzorjev in ostalih elementov sistema, ter prenos signala. Naše podjetje zagotavlja požarno varnost z učinkovitimi sistemi proti požaru za šole, vrtce, stanovanjske stavbe itd. Izberete lahko različne tipe senzorjev za dim (dimni ali optični, termični, plamenski). Požarne sirene opozarjajo na požar in so nujno potrebne za lokalno požarno varnost. Poleg tega pa so vam na voljo tudi različni dodatki. Zagotovite si učinkovito požarno varnost vašega doma ali katerega koli drugega objekta z našimi vrhunskimi sistemi proti požaru.

VEČ O VARNOSTNIH SISTEMIH?