Video nadzor na delovnem mestu ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov

Izvajanje video nadzora na delovnem mestu je že vrsto let urejeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Po določbi 1. odstavka 77. člena ZVOP-1 je možno opravljanje video nadzora znotraj delovnih prostorov le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno zaradi varnosti ljudi ali premoženja, ali pa, če je treba varovati tajne podatke stopenj tajnosti tajno ali strogo tajno ter poslovno skrivnost, teh namenov pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Navedeni standard “nujno potrebno” se torej razlikuje od standarda “potrebno” v 1. odstavku 75. člena ter v 2. odstavku 76. člena tega zakona. Posledično mora izvajalec video nadzora v vsakem primeru izrecno ugotoviti, ali obstaja milejši ukrep, ki bi omogočal, da zaposleni ne bi bili podvrženi snemanju, torej, ali je uvedba video nadzora zares sorazmerna v ožjem smislu.

program za video nadzor zaposlenih

Zakon o videonadzoru navaja, da se mora izvajalec še pred uvedbo posvetovati z reprezentativnim sindikatom o nujnosti uvedbe takšnega video nadzora, če tak sindikat pri njem obstaja. V vsakem primeru pa mora delavce še pred začetkom izvajanja video nadzora pisno obvestiti o tem, da bo začel izvajati video nadzor.
Zakon o videonadzoru dodaja, da se video nadzor na delovnem mestu lahko izvaja le glede tistih delov prostorov, kjer je treba varovati interese, navedene v prejšnjem odstavku, praviloma v prostorih, kjer se ravna s premoženjem ali informacijami večje vrednosti. Izrecno pa je prepovedano izvajati video nadzor zaposlenih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih.

Video nadzor na delovnem mestu – nadzorne kamere najbolj učinkovit način

Video nadzor zaposlenih z varnostno-nadzornimi kamerami velja za enega najučinkovitejših načinov. V podjetjih je mogoče s pomočjo nadzorne kamere opazovati in nadzorovati mesta, na katerih ni delavcev ali varnostnikov. Poleg nadzorne kamere video nadzor seveda vključuje monitorje za prikaz slike ter digitalni snemalnik, ki posnetke obdela in hrani. Posnetke, ki jih nadzorna kamera posname, pa je mogoče uporabiti za analizo dogajanja.

Video nadzor na delovnem mestu - tehnična podpora

V osnovi nadzorne kamere delimo glede na obliko in način delovanja. Poznamo pa tudi delitev na zunanje oziroma notranje ter na dnevne oziroma nočne nadzorne kamere. Izbira primerne tehnologije je odvisna zlasti od tega, s kakšnim namenom želimo uporabljati video nadzorni varnostni sistem. Posebno pozornost pa moramo nameniti tudi standardu, ki ga nadzorna kamera uporablja. Mednarodni standard ONVIF omogoča medsebojno združljivost IP-opreme. Temu standardu ustrezajo tudi proizvodi blagovne znamke ADS, ki vam jih ponujamo v podjetju Mobicom d.o.o.

Pravilna namestitev nadzorne kamere ključnega pomena za boljši pregled in nadzor

Nadzorne kamere v osnovi delimo glede na obliko in način delovanja, poznamo pa tudi delitev na zunanje in notranje ter na dnevne in nočne varnostne kamere. Za video nadzor na delovnem mestu se največkrat uporabljajo statične kamere, ki sicer nadzorujejo samo določen del prostora, a so v primerjavi z gibljivimi kamerami cenejše. Prav cena je v večini primerov kriterij, ki najbolj vpliva na izbiro določenega varnostnega sistema. Vendar pa izbiro nadzorne kamere vse večkrat vplivajo tudi druge potrebe in želje naročnika.
Za čim bolj učinkovit videonadzorni sistem je ključnega pomena pravilna namestitev videonadzorne kamere. Le tako bosta zagotovljena primeren nadzor in res učinkovito varovanje objektov. Če kamere ne bodo pravilno nameščene, ne bodo zajele celotnega območja in slej ko prej se jim bo kdo izognil. Več kot jih namestimo, boljši pregled in boljši nadzor bomo imeli.

Program za video nadzor zagotovo ni tako preprosta stvar, da bi ga lahko namestil vsak sam, zato se je najbolje obrniti na strokovnjaka. V podjetju Mobicom d.o.o. imamo s tovrstnimi napravami dolgoletne izkušnje, ki zagotavljajo, da bomo izbran video nadzorni sistem namestili zanesljivo in ustrezno. Učinovita je tudi kasnejša tehnična podpora za video nadzor.

program za video nadzor s sodobnimi IP kamerami

Mobicom d.o.o. - vsa oprema in program za učinkovit video nadzor na delovnem mestu.
Vabljeni.