Montažni dimniki predstavljajo hitro, poceni in elegantno rešitev

Montažni dimnikiGlavna prednost, ki jo ponuja montažna dimnikov v Mariboru, je hitra in ekonomična gradnja, predvsem pri gradnji visokih tudi večetažnih zgradb. Montažni dimnikisovpadajo in so prilagojeni montažni gradnji, ki je danes vse bolj priljubljena. Ostale prednosti so še: univerzalna uporabnost za vse vrste goriv in izvedb kotlov, odpornost na visoke temperaturedimnih plinov, neobčutljivost na kondenzacijo dimnih plinov, korozijska obstojnost in dolga življenjska doba (tudi več kot 50 let).
Izdelava eko dimnika poteka v celoti v tovarni, tako da se ga na terenu le sestavi iz segmentov, glede na višino in izpeljavo samega dimnika. Tako kot izdelava je tudi montaža dimnikov zelo enostavna, saj so montažni dimniki izredno lahki in ne potrebujejo nobenega dodatnega temelja. Pričvrsti se jih z uporabo namenskih konzol. Montažni dimniki ne potrebujejo dodatne izolacije, ometavanja oziroma kakršnekoli dodatne zaščite. Steno, tam kjer želimo postaviti peč, preprosto prebijemo, speljemo dimnik skozi odprtino na strehi hiše ter ga ustrezno pričvrstimo. Montažni dimniki so požarno zelo varni, saj niso obdani z nobeno gorljivo snovjo.

Izdelava dimnikaje naloga za strokovnjake

Izdelava dimnika je proces, ki zahteva podroben pregled ogrevalnega sistema in strokoven pristop. Projektant mora namreč upoštevati naslednje: vrsto in tip kurilne naprave, vrsto goriva, nazivno moč kurilne naprave, režim ogrevanja, lokacijo kurilnice in višino zgradbe ter število kurilnih naprav. Izdelava dimnika mora upoštevati tudi naslednji dve pomembni lastnosti dimnika, ki mora biti tudi požarno varen in sanitarno neoporečen. Izdelava dimnika je torejproces natančnih izračunov.

Izdelava dimnika je odvisna od posamezne situacije: ali gre za novogradnjo ali obnovo dimnika, ali je gradnja dimnika predvidena v že obstoječem jašku oziroma dimniškem plašču ali pa bo dimnik montažen in bo potekal samostojno zunaj hiše.

DIMNIK S CERTIFIKATOM ZA VARNOST NA KLJUČ

Vrtanje dimnika je specialno delo, ki zahteva specialno orodje

Vrtanje v cevi dimnika je postopek, ko je obstoječi dimnik premajhen in ga je treba povečati na primeren presek, da v njega lahko vstavimo dimno tuljavo. Vrtanje dimnika je hitro in zanesljivo opravilo, ki zahteva specialno orodje, da se tak postopek lahko izvede. Koliko lahko dimnik povrtamo, je odvisno od velikosti in trdnosti obstoječega dimnika.

Vrtanje dimnika se lahko izvede v primeru, da je obstoječi dimnik raven. V primeru, da ima dimnik zamik, se mora tam stena odpreti, dimnik pa se povrta v dveh delih. Vrtanje dimnika s sanacijoje najhitrejši, najcenejši in najzanesljivejši postopek obnove dimnika.

Vas zanimajo montažni dimniki? Obiščite podjetje OGM-BI. Vabljeni.