Ponudba
Pošlji povpraševanje

Sanacija dimnika - cevi, plašči in plošče za sanacijo po ugodni ceni

Sanacija dimnika - cevi, plašči, priključki, podstavki, rešetke in ves material za popravilo, gradnjo ali sanacijo dimnika lahko izberemo v podjetju OGM-BI. OGM-BI d.o.o. je proizvajalcev sistema EKOKER, kateri je edini fleksibilni dimniški sistem v Sloveniji, z certifikatom EN za proizvodnjo elementov za sanacijo, obnovo, popravilo in postavitev dimnikov. V primeru sanacije dimnika in dimniških cevi, lahko z izborom vrhunskih in fleksibilnih elementov, katerih cene so ugodne, ekonomično postavimo, popravimo ali saniramo dimnik.

sanacija zidanega dimnika

Sanacija in popravilo dimnika

Sanacija ali popravilo zidanega dimnika z elementi EKOKER je hitra, enostavna in po ugodni ceni in omogoča fleksibilen izbora elementov. Ugodne cene elementov za sanacijo dimnika in njegovih cevi, izolacije, plašči in priključki omogočajo hitro in fleksibilno sanacijo zidanih dimnikov.

Navodilo za sanacijo oz gradnjo po ugodni ceni s sistemom EKOKER. Postavitev oz sanacija z ugodnimi cenami elementov EKOKER prikazuje potek fleksibilne sanacije oz gradnje dimnika od temelja do zaključka:

 • postavitev podstavka- priporoča se vgraditev hidroizolacije v obeh primerih - sanacije in novogradnje,
 • v prvi dimniški plašč se izreže odprtina za ventilacijsko rešetko, ter se postavi na sanacijski oz novogradni temelj, premazan z lepilom,
 • na sredino sanacijskega iz novogradnega temelja se vstavi podstavek z izpustom kondenza - smer cevi za izpust je proti rešetki,
 • na prvi dimniški plašč se nanese malta in vstavi izolacijski plošči z odprtino za namestitev kolena čistilnih vratic - vzdolžni stik izolacije je na sredini dimniškega plašča,
 • v drugi dimniški plašč se izreže odprtina po dolžini s 3 cm prostora na straneh okoli kolena - dilatacija - vanj se vloži koleno za čistilna vratca,
 • drugi plašč se postavi na prvi dimniški plašč, kateremu sledi nanos malte,
 • robovi podstavka z izpustom kondenza in priključka za čistilna vratca se obrišejo z vlažno gobico,
 • na priključek za vratca se nanese lepilo in postavi na rob podstavka - odvečno lepilo se z notranje strani odstrani z gobico,
 • zunanji rob stika cevi je obrnjen navzgor - robovi elementov in cevi naj bodo dobro povezani,
 • tretji plašč se postavi na podlago drugega dimniškega plašča. Vstavita se izolacijski plošči za obložitev gornjega dela priključka za čistilna vratca, sledi nanos malte,
 • namesti se okvir čistilnih vratc in pritrdi in
 • vstavi se notranji vložek čistilnih vratc, katera se zaklenejo.

Sanacija oz gradnja z elementi EKOKER je sestavlejna iz fleksibilnih dimniških cevi, kar pomeni, da se lahko vključi priključek za peč ali pa se nadaljuje sanacija oz montaža cevi. V primeru priključka za peč se sanacija dimnika nadaljuje po enakem postopku, kot je za priključek za čistilna vratca.


Nadaljuje se gradnja, popravilo oz sanacija zidanega dimnika:

 • namestitev dimniškega plašča in premaz z malto,
 • brisanje robov in spojev med cevmi,
 • nanašanje lepila na rob cevi in namestitev cevi,
 • odstranjevanje odvečnega lepila z notranje strani cevi,
 • namestitev izolacijskih plošč in
 • zidanje oz sanacija z notranjega dimnika se konča pod strešino.
sanacija dimnika cevi

Sanacija oz gradnja nadstrešnega dela dimnika

Zidaki in malta za sanacijo oz zidavo zunanjega dimnika morajo biti odporni proti zmrzali, prav tako se sanacija oz zidava zaključka na spojih tesni s tesnilno maso ali kitom odpornim na zmrzal, vlago in UV.

Sanacija oz montaža nadstrešnega dela:

 • namesti se dimniški zaključek na dimniški plašč z nanosom lepila, naslednji je obrnjen za 90°,
 • vstavitev izolacijskih plošč,
 • nadaljuje se zidanje cevi do zaključka,
 • zadnja cev se obreže pod zaključkom. Izolacijski plošči sta v višini cevi. Vstavi se rozeta v cev,
 • saniranje oz gradnja nadstrešnega dela se nadaljuje z namestitvijo negorljive izolacijske plošče,
 • pri sanaciji oz novogradnji nadstrešnega dela se lahko uporablja poljubna opeka, medtem ko cevi ostajajo iste. Med izolacijo in obzidavo naj bo prostor za prezračevanje zidanega dimnika,
 • v zgornjem delu obzidave dimnika se izdelajo odprtine z rešetkami in
 • montaža oz sanacija se zaključi z namestitvijo in centriranjem krovne plošče za dimnik.