Pošlji povpraševanje


 

Kaj je dobro vedeti o zunanji enoti toplotne črpalke

Dandanes so med toplotnimi črpalkami tipa zrak - voda najbolj poznani tako imenovani split sistemi, ki so sestavljeni iz zunanje in notranje enote. Slednja je lahko samostojna, ali pa ima vgrajen bojler za sanitarno vodo, zunanja pa je podobna zunanji enoti večje klimatske naprave.

Na trgu so tudi kompaktne zunanje naprave te vrste, ki imajo le zunanjo enoto in vodno povezavo do elementov ogrevalnega sistema v objektu, kjer je tudi celotna regulacija ogrevalnega sistema. Glavne prednosti takih črpalk so visoka energetska učinkovitost (uparjalnik ima velike razmike med lamelami, kar ublaži taljenje, dimenzioniran pa je na svojo 100 % moč), izjemno tiho delovanje tudi pri največji moči (hrup je lahko za 10 dB nižji kot pri večini split sistemov) in robustna izvedba zaščitenega uparjalnika in ventilatorja (oboje je skrito v ohišju kar zmanjša vplive neugodnih vremenskih pojavov).

Toplotna črpalka zunanja enota

 

Postavitev zunanje enote toplotne črpalke

Ker so črpalke tipa zrak - voda hladni medij za ogrevanje, lahko njihove zunanje enote, brez kakršnihkoli težav postavimo na prostem. Pločevinaste obloge s posebno prevleko jih popolnoma zaščitijo pred dežjem in snegom, dodane funkcije za zaščito črpalke pred zmrzaljo pa jih ohranjajo v pripravljenosti tudi, ko zunanje temperature padejo pod kritično mejo. Njihova prednost je ta, da jih z virom toplote ni treba povezovati preko zračnih kanalov, saj zrak sesajo neposredno iz okolice, s pomočjo izjemno tihega, aksialnega ventilatorja. Takšne postavitve so lahko, če stvari izvedemo pravilno, zelo tihe.

Instalacije zunanjih postavitev lahko napeljemo preko hidravličnega stolpa, ki se ga z zunaj postavljeno toplotno črpalko poveže enostavno, prek dveh hidravličnih in enega električnega povezovalnega voda. Vgrajeni sestavni deli za nemešani ogrevalni obtok zagotavljajo potreben pretok ogrevalne vode in nemoteno obratovanje.

Postavitev zunanje enote toplotne črpalke v zaprt prostor je načeloma možna, ni pa priporočljiva. Problem predstavlja predvsem turbulenca, ki jo lahko povzročijo ovire ob toku zraka, ki so v tem primeru stene. Za samo delovanje toplotne črpalke to sicer ne predstavlja večjega problema, pač pa ga lahko predstavlja sama turbulenca, ki lahko povzroči neprijeten piskajoč zvok ali bučanje. Vsaka naprava ima navedene določene specifikacije, kako naj bo pravilno pozicionirana, te pa se razlikujejo od njihove moči. Načeloma se pri postavitvi priporoča, da je vsaj ena stran prostora odprta, kar pa še vedno ne zagotovi, da do ojačitve zvoka ne pride.

 

 

Oddaljenost zunanje enote od bivališč in ostalih objektov

Konkretnega zakona, ki bi predpisoval oddaljenost postavitve od bivalnih prostorov ni, zato jo na naši parceli lahko postavimo poljubno. Na njeno namestitev posredno vpliva le Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, ki določa, kolikšen je lahko hrup v določenem okolju. Bivalna naselja večinoma spadajo v območje, kjer se smatra zunanja enota kot posamezni vir hrupa, torej je mejna vrednost hrupa 52 dBa podnevi in 42 dBa ponoči. Proizvajalci običajno navajajo, kolikšen hrup povzroča posamezna enota, hkrati pa vemo, da v optimalnih pogojih, z vsakim kvadratnim metrom oddaljenosti, hrupnost naprave lahko močno upade, na kar seveda vplivajo različni dejavniki, kot recimo odboj zvoka od sten itd. Ob postavitvi lahko njeno hrupnost izmerimo na sosedovi fasadi. V kolikor je le-ta nad dovoljeno, je potrebno postaviti protihrupno zaščito, ki pa ne sme motiti oziroma vplivati na optimalno delovanje naše toplotne črpalke.

 

Zunanja enota toplotne črpalke Mitsubishi

Naprave te blagovne znamke so znane po svojem tihem delovanju, zato v našem okolju ne bodo moteče. Omogočajo neoviran dotok in odtok zraka, odlično izbiro pa predstavljajo za ogrevanje zelo velikih površin. Delujejo celo pri zelo nizkih temperaturah vhodnega zraka, ki lahko padejo vse do -28 °C. Cenovno so zelo ugodne, zanje pa je možna tudi pridobitev subvencije.

 

 

Dimenzije zunanjih enot toplotnih črpalk

Dimenzije zunanjih enot se med seboj razlikujejo, ker se že same zunanje enote razlikujejo tudi po oblikah. Gibljejo pa se nekje od takih, ki merijo cca. slabih 1400 mm v višino, 400 mm v globino in 1000 mm v dolžino, do takih s slabimi 1100 mm v višino, 450 mm v globino in 1250 mm v dolžino.