Pošlji povpraševanje

Toplotne črpalke – z informacijami do optimalne izbire

Delovanje toplotnih črpalk je v principu podobno kot pri klimatskih napravah in hladilnikih, kar pomeni da energijo pri nižji temperaturi sprejemajo, pri višji pa oddajajo. Sestavljene so iz kompresorja, uparjalnika, kondenzatorja, dušilnega ventila in hladilnega plina, ki služi za prenos toplote. Kompresor segreje hladilni plin na višjo temperaturo, tako, da ga stisne pod visokim pritiskom. Segret plin v kondenzatorju odda toploto, nato se mu preko dušilnega ventila pritisk zniža, zaradi česar se ohladi pod temperaturo vira toplote. Ko prispe v uparjalnik, se tam s pomočjo toplotnega vira zopet segreje na prvotno temperaturo. Torej, takšna naprava na eni strani spusti svojo temperaturo pod raven izvora energije, na drugi strani pa jo dvigne nad raven, potrebno za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode.

Najbolj pogoste so naslednjih tipov: voda – voda, zemlja – voda in zrak – voda. Prva beseda označuje njihov vir toplote, druga pa medij, kamor se toplota prenaša.

Tip voda – voda so  je med najučinkovitejšimi, zanj pa potrebujete dovoljenje za pridobivanje toplote iz vodnih virov, ki je pogojeno z izdelavo vrtine. V nekaterih primerih se zahteva celo dovoljenje za raziskavo podzemnih voda. Tako črpalko lahko postavite le, če se objekt nahaja na območju bogatem s podtalnico.

Črpalke tipa zemlja – voda so po učinkovitosti blizu prej omenjenim, njihova vgradnja pa zaradi horizontalnega zbiralnika toplote zahteva večjo površino okoli objekta, poleg tega pa, če zbiralniki niso postavljeni dovolj globoko, lahko pride do težav zaradi zmrzovanja zemlje. Če si jih želimo postaviti vertikalno, potrebujemo dovoljenja za izdelavo vrtin, saj sonde nameščamo na globini od 30 do 200m.

Najpopularnejši, tip zrak – voda, je mnogo cenejši in enostavnejši za postavitev od prej omenjenih tipov, učinkovitost njegovega delovanja pa je še vedno na bistveno višjem nivoju kot pri vseh klasičnih virih toplote.

Poleg prej naštetih tipov, pa jih ločimo tudi glede na višino izhodne temperature vode, ki so jo sposobne zagotavljati. Visokotemperaturna, do 80°C, kar pomeni, da zadostuje za radiatorske sisteme brez nepotrebnih preobremenitev notranjih komponent, nizkotemperaturna, ki vodo segreje do 55°C pa se obrestuje pri obnovah starejših stavb, kjer je vložek v povečanje izolativnosti objekta.

Preberite več

Izračun moči toplotne črpalke

Pri načrtovanju takšnega načina ogrevanja igra gradbena fizika objekta ključno vlogo. Najprej določimo debelino in vrsto izolacije ter izračunamo toplotno prehodnost zidov, tal, oken in strehe, ki mejijo na zunanjost, zemljo ali hladnejše prostore. Upoštevajoč rezultate in zunanjo temperaturo, naredimo transmisijski izračun toplotne moči, ki jo bomo potrebovali za pokritje toplotnih izgub. Rezultati izračuna in vir energije, ki nam je na voljo, bodo izhodišče za določitev moči toplotne črpalke. Pravilen izračun, izbiro moči in njenega najprimernejšega tipa, pa prepustimo strokovnjaku.

Servis toplotne črpalke

Tovrstne, tehnično zahtevne naprave potrebujejo redni letni servis, s katerim skrbimo za optimalne pogoje njihovega delovanja, ki mora biti energetsko učinkovito in varno.

Glede na to, da so izpostavljene različnim dejavnikom, ki lahko vplivajo na njihovo vzdržljivost in pravilno delovanje (vremenski pogoji, prah), je potrebno vzroke, ki lahko privedejo do različnih okvar in napak redno odpravljati. Na ta način bo zanesljivo delovala vrsto let, poleg tega pa bomo tudi preprečili, visoke stroške popravil.

Toplotne črpalke

redni letni servis

Kaj je EKO sklad za toplotne črpalke

Eko sklad RS dodeljuje ugodne kredite in subvencije za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Sredstva so zagotovljena za vse vrste spodbud, pozivi pa odprti skozi celo leto. Glede na običajno veliko število prejetih vlog je čas obdelave vloge navadno okoli 5 mesecev, vendar pa se z izvajanjem naložbe lahko začne takoj po oddaji vloge na naslov Eko sklada. V sklopu razpisa je, v izključno informativne namene, objavljen tudi seznam toplotnih črpalk, ki izpolnjujejo  pogoje trenutno aktualnih javnih pozivov. Subvencija se navadno izplača v roku 90 dni od prejema zaključne dokumentacije in podpisane pogodbe.