Pošlji povpraševanje

Toplotne črpalke za ogrevanje so ekonomične in ekološke

Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov lahko koristi različne vire toplote, izberemo pa seveda tistega, ki najbolj ustreza zahtevam objekta ter našim zmožnostim. Njen vir toplote je lahko voda podtalnica, toplota kamenin, zemlje okoli stavbe, zunanjega zraka (v primeru sistema zrak - voda) ali odpadnega zraka.

Če gledamo zgolj iz vidika učinkovitosti velja, da imajo najbolj učinkovite toplotne črpalke visoko grelno število, izmerjeno po novejših standardih (EN 14511) in izkoriščajo kar najbolj stabilen vir toplote, torej največkrat govorimo o tistih, ki v ta namen koristijo podtalnico. Takšni sistemi so med dražjimi. Črpalke, ki za vir toplote uporabljajo okoliški zrak, navadno dosegajo za malenkost nižje grelno število, vendar pa imajo veliko drugih prednosti, kot so cenejša celotna izvedba sistema ter dejstvo, da ne potrebujejo gradbenih, rudarskih del ali posebnih dovoljenj.

Cena tovrstne črpalke je torej odvisna od njene izbrane moči, tehnologije izvedbe in izbranega vira toplote. Pomembno pa je vedeti, da le zgolj njena cena ne predstavlja vrednost celotne investicije. Zraven sodijo tudi stroški montaže in povezave z ogrevalnim sistemom (talno ogrevanje). Kadar se odločimo za zajem toplote iz podtalnice ali kamenin, vračunajmo tudi rudarska, zemeljska dela, instalacije do črpalke, kolektorje, projektno dokumentacijo in potrebna dovoljenja (npr. rudarsko, vodno dovoljenje).

Ogrevanje s toplotnimi črpalkami ekološla izbira

Glavni porabnik elektrike pri toplotni črpalki je njen kompresor, vlogo stranskih porabnikov pa igrajo obtočne črpalke, avtomatika in morebitni dodatni grelci. Skupna električna moč toplotnih črpalk za enostanovanjske hiše se običajno giblje med 2 kW in 6 kW, največ pa je odvisno od izbranega tipa in toplotne moči, ki jo potrebuje. Letni strošek za elektriko se lahko poviša, če imamo slabo izolirano hišo, uporabljamo radiatorje, za vir toplote izberemo okoliški zrak, če je vir toplote nestabilen, sistem neuravnotežen ali nepravilno načrtovan.

Visokotemperaturna toplotna črpalka

Visokotemperaturne toplotne črpalke predstavljajo idealno rešitev za prenove starih ogrevalnih sistemov, saj zmorejo ogrevalno vodo segreti do celo 60° C, dopuščajo pa tudi možnost ohranitve že uporabljanih radiatorjev. Res je, da je pri tako visokih temperaturah učinkovitost toplotnih črpalk nekoliko nižja, vendar pa vode ni potrebno ves čas ogrevati tako visoko, saj je na voljo vgrajena, vremensko vodena regulacija, ki potrebno temperaturo vode prilagaja glede na zunanje temperature zraka, kar pomeni, da bomo najvišjo temperaturo vode potrebovali le 10 ali 15 najhladnejših dni zime. Tovrstna toplotna črpalka dobro deluje tudi pri izjemno nizkih temperaturah, njeno delovanje je omejeno šele pri -28°C.

Visokotemperaturne ogrevalne toplotne črpalke

Servis toplotne črpalke

Zaradi sunkovitega napredka tehnologije tovrstni zaprti sistemi toplotnih črpalk resda ne potrebujejo pretiranega rednega vzdrževanja, je pa res, da gre za precej zahtevne naprave, katerim moramo za njihovo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo, zagotoviti redni servis.

Vedeti moramo, da so nekateri deli, kot na primer zunanja enota, izpostavljeni vremenskim vplivom kot so prah, vlaga in velike temperaturne spremembe. Zato moramo za doseganje maksimalnega učinka naprave izvajati redni servis, ki zajema funkcionalni pregled in test naprave, pregled njenega dejanskega delovanja, čiščenje izmenjevalca zunanje enote, pregled in izpiranje odvoda kondenza iz zunanje enote, pregled in kontrolo električnih komponent, kontrolo delovanja elektromotorjev, kompresorja, ventilatorja in lamel, preverjanje pritiskov v sistemu, kontrolo tlaka hladilnega plina, preverjanje tesnosti spojev na instalacijah cevi, kontrolo vodnih filtrov in ekspanzijske posode, delovanja zalogovnika sanitarne vode ter pregled programskih nastavitev toplotne črpalke.

Oglejtje si izbor toplotnih črpalk Orca

Eko sklad in subvencija za toplotne črpalke

Državljanom RS so na področju rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, že nekaj let, pod določenimi pogoji, na voljo nepovratna sredstva za nakup toplotne črpalke, razpis za njihovo pridobitev,  pa v zadnjih letih poteka preko Eko Sklada (http://www.ekosklad.si/).  Subvencijo lahko pridobimo le za toplotne črpalke, ki so uvrščene na javni seznam, za svojo udeležbo na razpisu, pa moramo priskrbeti določeno dokumentacijo.