Pošlji povpraševanje

Toplotne črpalke za zdravju prijazen in prijetno topel dom

Toplotne črpalke so ogrevalni sistemi, ki delujejo tako, da uporabljajo toploto iz okolja. Pri tem ne gre za zgorevanje, kot je to pri lesu, olju in drugih virih, ampak poteka inteligentni tehnološki krožni proces. Prav tako se pri tem ne sproščajo škodljivi plini kot pri drugih energentih. Toplotne črpalke tako zagotavljajo ogrevanje z obnovljivimi viri energije, ne oddajajo škodljivih snovi  v okolje in tako ohranjajo zrak zunaj doma in v domu neobremenjen.

Toplotne črpalke

Kaj je toplotna črpalka in kako deluje?

Toplotne črpalke so zapleteni tehnološki mehanizmi, ki pretvarjajo toploto zraka, vode ali zemlje v toploto za ogrevanje. In kako to storijo? Celoten krožni proces poteka v štirih korakih: najprej prevzame hladivo (ki je delovna tekočina) znotraj toplotne črpalke nase vleče toploto iz okolja (iz zraka, vode ali zemlje), in ker ima zelo nizko vrelišče, se upari. V naslednjem koraku se to uparjeno hladivo zgosti, kar je pomembno, da se lahko temperatura zviša, v tretjem koraku gre hladivo skozi kondenzator in odda toploto, ki se lahko uporabi za ogrevanje, in ko zapusti kondenzator, je hladivo spet v tekočem stanju. V zadnjem koraku se mora v toplotni črpalki raven tlaka izenačiti s tisto na izhodu, to delo prevzamejo ekspanzijski ventili. Hladivo je spet v prvotnem stanju in proces se lahko začne na novo.

Bolj podrobno kaj sploh toplotna črpalka je

Katere vrste toplotnih črpalk so v prodaji

V specializiranih trgovinah so na voljo toplotne črpalke, ki se med seboj ločijo po tem, kateri vir uporabljajo za svoje delovanje in kako visoko temperaturo oddajajo. Glede na to, katere vire uporabljajo toplotne črpalke, poznamo tri tipe: voda-voda, pri kateri je vir energije podtalnica, zemlja-voda, pri kateri je vir energije toplota zemlje, in zrak-voda, pri kateri je toplota zraka vir energije za delovanje toplotne črpalke. Med temi izberemo tisto, za katero imamo možnost vgraditve, saj ni povsod na voljo dovolj veliko zemljišče za položitev geosonde in vgraditev toplotne črpalke zemlja-voda. Če nimamo veliko prostora in naštetih možnosti, je najučinkovitejša izbira toplotne črpalke zrak-voda. Naložba je najnižja in se hitro obrestuje, čeprav je izkoristek nekoliko manjši kot pri drugih dveh toplotnih črpalkah. Po delovanju pa ločimo visokotemperaturne in nizkotemperaturne toplotne črpalke – te so primerne za novogradnje.

Kaj je toplotna črpalka

Visokotemperaturne toplotne črpalke    

Toplotne črpalke so idealne za novogradnje in dobro izolirane objekte, tam se vgrajujejo nizkotemperaturne toplotne črpalke, visokotemperaturne toplotne črpalke pa so prava izbira, ko gre za starejše, slabše izolirane objekte. Učinkovite so celo, če nadomestimo dosedanjo kurilno napravo s tako visokotemperaturno toplotno črpalko in jo priključimo na obstoječo radiatorsko napeljavo. Večinoma so potrebni minimalni stroški, da se v starejši stavbi uredijo prilagoditve za vgradnjo toplotne črpalke.

Preberite več o visokotemperaturni toplotni črpalki zrak voda

Učinkovitost ogrevanja tudi pri nizkih temperaturah

Kot zagotavljajo v podjetju Orca energija, d.o.o., njihove toplotne črpalke učinkovito ogrevajo stavbe s prihranki celo do 28 stopinj pod ničlo, brez izgube grelne moči pa do 15 stopinj Celzija pod ničlo, kar je najboljša ponudba na trgu. Učinkovitost ogrevanja pri tako nizkih temperaturah velja tudi za visokotemperaturne toplotne črpalke, vgrajene v starejše stavbe. Pri teh stavbah ponujajo možnost samodejnega preklopa še na drug vir ogrevanja. Dodan je še bojler za sanitarno vodo, ki je precej varčnejši kot drugi sistemi ogrevanja sanitarne vode, kar pomaga še dodatno znižati družinske stroške. Ker so te toplotne črpalke energijsko zelo učinkovite, je zanje Eko sklad odobril pridobitev nepovratnih sredstev do višine 3200 evrov.