Kaj je črpalka za olje in zakaj in kako se uporablja

Definitivno, ko kupimo svoj prvi avto, ne vemo za prav vse majhne malenkosti, ki jih prinaša vzdrževanje avtomobila. Ena takšna majhna napravica je lahko vsekakor črpalka za olje, ki presenetljivo ni tako izredno pogosta oprema vsakega lastnika vozila. Večkrat vozniki olje črpajo z ročno črpako za olje, kar je lahko umazano, dolgotrajno in utrudljivo delo. Črpalka pa nam ravno vse te aspekte poenostavi. Poglejmo si jo od bližje.

spletna prodaja ročnih črpalk za olje

Črpalka za menjvo olja je idealna naprava za hitro in čisto uporabo. Obratovanje poteka preko 12V akumulatorja avta po namestitvi krokodiljih sponk. Črpanje poteka preko cevke skozi vodilno cev merilnega droga vašega vozila. Črpalko za olje uporabite samo za pretakanje motornega, dizelskega in kurilnega olja.

Črpalka absolutno ni primerna za izčrpavanje vode (izsušitev črpalke), olja menjalnika (preveč gosta konsistenca) in lahko vnetljivih tekočin (bencin, petrolej, itd.). Pri slednjih je izredna nevarnost eksplozije zato za izčrpavanje teh snovi uporabljajte posebno narejene črpalke. Pri neprimerni uporabi, napakah upravljanja ali nezadostnem vzdrževanju črpalk se lahko hitro pripeti nezgoda zato poskrbite, da boste svoje črpalke za olje shranjevali na ustreznih mestih.

Pogon po navadi poteka preko 12V enosmernega motorja in preko reduktorja. Oskrbovanje poteka preko 12V akumulatorja avta. Oba priključna opornika sta narejena za cevi z notranjim premerom
10mm. Zunanji premer sesalne sonde znaša 6mm. S tem lahko črpalko uporabite samo pri merilnim
drogu čigar premer je večji kot 6mm. Pretočna črpalka za kurilno olje je primerna za črpanje motornega ali dizelskega olja.

črpalka za menjavo olja

Osnovni varnostni napotki za uporabo črpalke za gorivo in vzdrževanje

Pred začetkom obratovanja preberite in upoštevajte naslednje varnostne napotke, da preprečite
materialno škodo in poškodbe oseb.

Poskrbite za:

 • Varno postavitev črpalke za olje.
 • Skrbno pritrditev cevke za črpanje in cevke za odtekanje.
 • Zaščito priključnega kabla pred ostrimi robovi in vročino.
 • Pravilno priključitev pozitivnega in negativnega kabla na akumulator avta.

Nadaljnja varnostna navodila:

 • Ne črpajte lahko vnetljivih tekočin (bencin, petrolej, itd.). Visoka nevarnost eksplozije!
 • Ne črpajte vode.
 • Črpajte samo toplo motorno olje.
 • Motor pri izčrpavanju vedno ugasnite.
 • Staro olje izčrpajte v zadosti velik in primeren zbiralnik in ga odstranite pri krajevnem zbirnem mestu, na bencinski črpalki ali pri prodajalcu. Po končani uporabi napravo temeljito očistite.

Če je števec pravilno vgrajen, vnaprej načrtovano vzdrževanje ni potrebno. Paziti je treba na filter pred števcem: če ta ni primeren, se lahko merilna celica zamaši ali obrabi in to vpliva na točnost števca. Če se to zgodi, mora strokovnjak števec demontirati, pri čemer je treba paziti, da izteče vsa tekočina iz števca in priključene napeljave. Če je bil števec demontiran in odprt, je treba pri ponovni vgraditvi preveriti, da se zobci zobnikov natančno prilegajo drug v drugega, da ne bi prišlo do poškodb ali zloma. Po končanem čiščenju in morebitni zamenjavi delov v števcu je treba števec ponovno umeriti. Števec pred demontažo vzemite iz naprave.

Menjava olja in filtra je odvisna od načina vožnje. Zmotno ali zavajajoče je mišljenje nekaterih mehanikov in tudi voznikov da »ta olje je za 30.000 km«. Nikoli ni olje pogoj za zamenjavo tega pač pa je pogoj izključno vaš način vožnje. Navadno je opozorilo za predčasno zamenjavo olja glede pogoja vožnje v navodilih za uporabo avtomobila.

Proizvajalci avtomobilov vedno priporočajo polovični interval pri težkih pogojih vožnje kar pomeni:

 • vleka tovorne ali počitniške prikolice,
 • več kot 50% vožnje v mestnem režimu,
 • več kot 50% vožnje pod hitrostjo pod 50 km/h,
 • ponavljajoče kratke razdalje (manj kot 7-8 km) pri temperaturi ozračja pod 0 °C in
 • pogosti tek motorja pri najnižjem številu vrtljajev, dolge razdalje pri nizkih hitrostih (taksi, dostava na dom), ko se vozilo daljši čas ne uporablja.

pretočna ročna črpalka za olje

Osnovno delovanje črpalke za olje

Osnovno delovanje vsake črpalke je enako. Nekako se lahko povzame takole: gred motorja poganja enega od rotorjev preko hidrokinetičnega pogona. Preko prenosa 1:1 v notranjosti hidrokinetičnega pogona/reduktorja se poganja tudi drugi rotor v ohišju statorja, le da v nasprotni smeri prvega rotorja. Med obema rotorjema in med njima ter steno statorja je majhna, skrbno izbrana razdalja. Ta razdalja omogoča črpalki, da deluje z visokimi obrati, vendar pa brez mehanske obrabe in brez potrebe po mazanju znotraj gibne prostornine.

V tem članku smo na hitro pregledali in povzeli kaj je črpalka za olje, kako deluje črpalka za olje in kako se vzdržuje ter kako z njo ravnati varno. Vsekakor je s črpalko kurilno olje izredno lahko menjavat in vzdrževati, vendar pa še vedno ni pogosta oprema lastnikov avtomobilov. Če želite denarno ustrezno, hitro in čisto rešitev pri menjavi motornega olja in vzdrževanju vaše motorne naprave, potem bodo te črpalke prava izbira. Seveda pa, kot vsak električni izdelek, potrebujejo za uspešno delovanje nekaj izkušenj ter varno upravljanje in vzdrževanje.