Varjenje različnih materialov

Varjenje Skitti

Varjenje je proces, pri katerem dva kovinska dela združujemo oziroma stapljamo skupaj. Spajanje delov lahko dosežemo s toploto, pritiskom ali kombinacijo obeh. Pri postopku varjenja nastaja tekoča varilna masa, ki je ''lepilo'', ki obdrži varjene dele skupaj povezane. Najpogosteje se vari kovine, aluminij in jeklo. Poznamo več postopkov varjenja: TIG, MIG/MAG in MMA varjenje.

Robotsko varjenje

V kovinski industriji oziroma obrti se vse bolj uveljavlja robotsko varjenje, ki ima kar nekaj prednosti pred ročnim varjenjem. Res je sicer, da se postopka na more uporabljati vedno in povsod, vendar lahko poskrbi za odlično optimizacijo dela tako glede materialov kot časa, hkrati pa skrbi, da so vsi izdelki popolnoma enaki in varjeni brez kakršnih koli odstopanj.

Robotsko varjenje inoxa in stiskanje pločevine in aluminija v podjetju Skitti poteka na robotski celici Motoman na vrtljivi mizi dimenzije 700x500x 500 po MAG postopku. 

Varjenje

Varjenje z robotom Motoman zmanjšuje dobavne roke, zagotavlja visoko kakovost ter boljšo učinkovitost procesa, zaradi česar vam lahko ponudimo končne izdelke po konkurenčnih cenah.

Varjenje aluminija

Varjenje aluminija zahteva veliko izkušenj in natančnosti. Pri tem potrebujemo predvsem kakovostno opremo. Potrebujemo zaščitno masko s temnim steklom, rokavice ter primerno obleko in obutev.

Za varjenje potrebujemo tudi gorilnik, varilni aparat ter jeklenko oziroma vir plina.

Ročno varimo manjše varjence nepravilnih oblik in na težko dostopnih mestih, pri polavtomatskem varjenju podajamo varilno žico s transportno pripravo, avtomatsko varjenje pa je popolnoma avtomatizirano s to razliko, da lahko varimo le vodoravno.

Varjenje aluminija

Varjenje aluminija lahko opravljamo ročno, polavtomatsko ali avtomatsko.

Kakovostni varilni aparati 

Za varjenje potrebujemo ustrezno opremo, ki mora ustrezati vsem standardom.  To so varilni aparati, ki potrebujejo več kot 80 A električnega toka, pri točkovnem varjenju pa vsaj 12.000 A. Varilni aparati zagotavljajo 100% električni tok za varjenje. Varilne aparate izbiramo glede na to za kateri material ga potrebujemo, saj se vrste varjenja med seboj razlikujejo:

  • TIG varilni aparat ustvari med volframovo elektrodo in varjencem električni oblok.
  • Varilni aparat MIG/MAG omogoča ustvarjanje s pomočjo izvora oz. varilnega izvora električni oblok. Električni oblok nastane med varjencem in varilno žico.
  • MIG varilni aparati potrebujejo interni plin, TIG varilni aparat pa za svoje delovanje uporabljajo aktivni plin (kisik, ogljikov dioksid).