Varjenje - združevanje oz. stapljanje dveh kovinskih delov

Varjenje je proces, pri katerem dva kovinska dela združujemo oz. stapljamo skupaj. V kovinski industriji oziroma obrti se vse bolj uveljavlja robotsko varjenje, ki ima kar nekaj prednosti pred ročnim varjenjem. Res je sicer, da se postopka na more uporabljati vedno in povsod, vendar lahko poskrbi za odlično optimizacijo dela tako glede materialov kot časa, hkrati pa skrbi, da so vsi izdelki popolnoma enaki in varjeni brez kakršnih koli odstopanj.
Robotsko varjenje inoxa in stiskanje pločevine in aluminija v podjetju Skitti poteka na robotski celici Motoman na vrtljivi mizi dimenzije 700x500x 500 po MAG postopku. Varjenje z robotom Motoman zmanjšuje dobavne roke, zagotavlja visoko kakovost ter boljšo učinkovitost procesa, zaradi česar vam lahko ponudimo končne izdelke po konkurenčnih cenah.

Varjenje

Varjenje aluminija

Varjenje aluminijaVarjenje aluminija zahteva veliko izkušenj in natančnosti. Pri tem potrebujemo predvsem kakovostno opremo. Za varjenje aluminija potrebujemo zaščitno masko s temnim steklom, rokavice ter primerno obleko in obutev. Za varjenje potrebujemo tudi gorilnik, varilni aparat ter jeklenko oz. vir plina.
Varjenje aluminija lahko opravljamo ročno, polavtomatsko ali avtomatsko. Ročno varimo manjše varjence nepravilnih oblik in na težko dostopnih mestih, pri polavtomatskem varjenju podajamo varilno žico s transportno pripravo, avtomatsko varjenje pa je popolnoma avtomatizirano s to razliko, da lahko varimo le vodoravno.

Kakovostni varilni aparati - TIG, MIG/MAG varilni aparat

Za varjenje aluminja potrebujemo ustrezno opremo, ki brez nje se ne da variti. To so varilni aparati, ki potrebujejo več kot 80 A električnega toka. Pri točkovnem varjenju pa vsaj 12.000 A. Varilni aparati zagotavljajo 100% električni tok za varjenje. Varilne aparate izbiramo glede na to za kateri material ga potrebujemo. TIG varilni aparat ustvari med volframovo elektrodo in varjencem električni oblok. Varilni aparat MIGMAG omogoča ustvarjanje s pomočjo izvora oz. varilnega izvora električni oblok. Električni oblok nastane med varjencem in varilno žico. MIG varilni aparati potrebujejo interni plin, TIG varilni aparat pa potrebujejo pri varjenju aktivni plin (kisik, ogljikov dioksid).

ROBOTSKO VARJENJE