Varjenje različnih materialov s kakovostnimi varilnimi aparati!

Varjenje je zelo zahteven postopek, pri katerem gre za spajanje dveh ali več delov kovinskega materiala. Spajanje poteka s pomočjo toplote ali stiskanja oziroma v kombinaciji obojega. Združevanje različnih, a večinoma podobnih kovinskih delov v strojne ali konstrukcijske namene oziroma varjenje je nevarno opravilo, ki ga opravljajo za to usposobljeni delavci. Cilj varjenja je doseči čim večjo trdnost, homogenost in stabilnost nove enote, nastali spoj pa mora biti zelo trden in zanesljiv, obdržati mora čim več enakovrednih lastnosti osnovnemu materialu. Mehanske, fizikalne, kemijske in ostale lastnosti spoja morajo biti po končanem varjenju enake oziroma podobne tistim v prvotni snovi. Takšen var je kvaliteten zvar. Da je delo dobro opravljeno, moramo imeti kakovostne varilne stroje: tig varilni aparat ali mig mag varilni aparat.

Varjenje aluminija


Vrhunski stroji za kakovostno opravljeno delo


Tehnološko izpopolnjene in zanesljive stroje in aparate pri svojem delu uporabljamo v podjetju Skitti d. o. o. Z obema postopkoma varjenja (tig, mig mag) imamo veliko izkušenj, v veliko pomoč pa so nam tudi tehnično izpopolnjeni tig varilni aparati in ostali stroji. Obstajajo različne vrste varjenja, kot je na primer robotsko varjenje, mig mag, točkovno itd. In prav vse vrste obvladamo do potankosti. Poleg storitev varjenja pa vam nudimo tudi ostale kakovostne storitve: struženje in rezkanje, laserski razrez, krivljenje pločevine itd.


Vrste in tehnike varjenja


Namen varjenja je dobiti nov in trden element, ki je dobro spojen. Varjenje lahko poteka z ali brez dodajanja dodatnega materiala, obstaja pa več različnih tehnik, ki jih pri svojem delu uporabljamo v našem podjetju: sočelno s pritiskom, obžigalno, lasersko, CMT varjenje. V podjetju Skitti d. o. o. vam ponujamo naslednje vrste varjenja: robotsko varjenje, ki optimizira porabo časa in materiala, ponuja bolj kakovostne zvare, pri katerih ni odstopanj. Poleg tega pa ponuja tudi možnost neskončnih ponovitev. Ponujamo vam tudi ročno (uporaba pri manjših serijah in unikatnih izdelkih), mag (poceni in primerno za bolj preproste izdelke), mig (omogoča varjenje debelejših materialov, zvar pa je čist in gladek), tig (zagotavlja najmočnejše zvare, ki so zelo odporni proti koroziji), točkovno (za vse vrste pločevine), varjenje vijakov. Za delo lahko uporabimo tig varilni aparat ali mig mag varilni aparat. Delo s tig varilnim aparatom pomeni varjenje z netaljivo volframovo elektrodo, pri mig mag postopki pa poteka delo s pritiskom. V našem podjetju uporabljamo oba postopka, za katerega se bomo odločili, pa je odvisno od natančnosti, ki jo pričakujete.

Tig varilni aparat Skitti


Varjenje aluminija


Varjenje aluminija spada med relativno zahtevne postopke, ki zahtevajo primerno opremo in izkušenega varilca. Pri svojem delu uporabljamo visokokakovostne mig mag in tig varilne aparate. Postopek varjenja aluminija poteka v več fazah. V prvi fazi je potrebno področje temeljito očistiti, za hitrejše varjenje pa lahko aluminij predhodno ogrejemo. Tej fazi sledi odstranjevanje aluminijevega oksida z uporabo izmeničnega toka. Če delo opravljamo s tig varilnim aparatom, za zaščito vara pred atmosferskim onesnaževanjem uporabimo plin argon, medtem ko pri mig mag varjenju uporabljamo CO2 ali mešanico CO2 in argona. Delo varjenja lahko poteka ročno, polavtomatsko ali avtomatsko. Izredno pomembno je, da je varilec primerno zaščiten z zaščitno masko s temnim steklom, ki varuje oči, z varovalno delovno obleko in primerno obutvijo.


Robotsko varjenje aluminija in ostalih vrst pločevine


S pomočjo robotskega varjenja je mogoče izdelati praktično identične proizvode, kar z ročnim varjenjem ni mogoče. Varjenje aluminija in drugih vrst pločevine s pomočjo robota je tudi precej bolj hitro, kar je pomembno tudi z vidika znižanja stroškov. Poleg varjenja aluminija in ostalih materialov pa vam v našem podjetju ponujamo še vrsto drugih storitev, kot so struženje in rezkanje, laserski razrez, krivljenje pločevine, stiskanje pločevine, površinska obdelava, merjenje.

KOMORA ZA PESKANJE

LASERSKI RAZREZ