Varjenje aluminija in drugih materialov

Varjenje je postopek pri katerem dva osnovna dela, ki sta iz sorodnih materialov, spajamo v eno nerazdružljivo celoto. Kvalitetno varjenje dosežemo z uporabo varilnih aparatov najboljše kakovosti ter našimi dolgoletnimi izkušnjami. V Skittiju za vas opravljamo storitev varjenja po postopkih MIG, MAG, TIG, točkovno varjenje ter varjenje vijakov. Specializirani smo za varjenje aluminija, pa tudi za varjenje ostalih kovin.

Varjenje aluminija je primerno v primerih:

  • obdelave kovin,
  • izdelavi izdelkov iz aluminija,
  • popravilu oziroma obnovi izdelkov,
  • izdelovanju manjkajočih kosov.

Aluminij se vari z izmeničnim ali enosmernim varilnim tokom. Pomembno je, da se pred postopkov sam material dobro očisti, da bo zvar kar se da kvaliteten.

Pri varjenju je pomembna popolna zaščitna oprema, saj pri samem postopku prihaja do izločanja nevarnih plinov.

Varjenje aluminija in drugi materialov

Postopki varjenja

Preden se lotimo samega opisa MIG MAG varjenja je potrebno najprej povedati, kaj besedna zveza sploh pomeni.  »MIG« nam pove da gre za »M-metal, I-inert, G-gasse«, kar pomeni, da je elektroda neoplaščena, inertni plin pa je argon. »MAG« pa nam pove, da gre za »M-metal, A-activ, G-gasse«, kar pomeni, da je elektroda neoplaščena, plin za zaščito pa je aktivni plin CO2.

Varjenje v podjetju Skitti

MIG-MAG je postopek varjenja aluminija ali druge kovine, pri katerem uporabljamo golo varilno žico. Postopek MIG je primeren za varjenje visokolegiranih jekel, nerjavnih jekel, aluminija in bakra ter njunih zlitin. Postopek MAG je primeren za varjenje konstrukcijskih jekel in tanjših pločevin.

Varjenje MIG MAG poteka z golo pobakreno varilno žico, ki je navita na kolutu. Potrebno toploto za varjenje pridobivamo s pomočjo električnega obloka, ki gori med žico in varjenim materialom. Zaščitni plin varuje oblok in preprečuje oksidacijo materiala.

MIG MAG varilni aparati so narejeni tako, da lahko z enim aparatom varimo po obeh postopkih. V primeru menjave postopka je potrebno le zamenjati jeklenko s plinom.

Pri TIG ali MAG varjenju za taljenje kovine uporabljamo netaljivo volframovo elektrodo, ki se ne porablja. Za zaščito materiala pred oksidacijo navadno uporabljamo inertne pline. Postopek TIG se najpogosteje uporablja v letalski industriji, uporabljamo pa ga tudi, kadar varimo tanke, neželezne materiale.