Sistem za javljanje požara vas bo hitro rešil iz kočljive situacije!


Sistem za javljanje požara je učinkovita zaščita pred nevarnostjo ognjenih zubljev. V objektih, kjer obstaja visoko tveganje za nastanek požara, so takšni sistemi nujni, zelo priporočljiva pa je aktivna požarna zaščita tudi v domovih in stanovanjih. Sploh zato, ker gre za razmeroma enostavno opremo, ki se v kočljivih situacijah zelo dobro obnese. Če avtomatsko javljanje požara kombiniramo z drugimi elementi aktivne požarne zaščite, je uničujoča moč požara že zelo omejena!


Aktivna požarna zaščita


Pred požarom se je seveda možno zavarovati na različne načine. Veliko pomaga že preventiva - načrtovanje prostorov, izbira primerne opreme, izbira nevnetljivih materialov ... Sistemi za javljanje požara in druge rešitve pa spadajo pod aktivno požarno zaščito. Sem torej spada javljalnik požara, pa tudi požarni sistemi, ki pomagajo pri gašenju, na primer brizgalni sistem, odstranjevalec plinov in podobno. Tovrstna zaščita poskrbi, da je v primeru požara škoda čim bolj omejena, predvsem pa seveda, da ni nevarnosti za človeška življenja in zdravje. Piko na i dodajo sistemi, ki omogočajo upravljanje in nadzor nad požarno opremo, pa tudi video nadzorni sistemi in druge rešitve, ki olajšajo nadzor nad objektom. S sodobno tehnologijo je torej možno razmeroma enostavno zavarovati objekt pred nevarnostjo požara, poleg tega je tovrstna požarna zaščita cenovno dokaj ugodna.


Kako deluje sistem za javljanje požara?


Sistemi za javljanje požara so na voljo v različnih izvedbah, ki prinašajo različne funkcionalnosti. Osnovni javljalnik požara omogoča ročno ali avtomatsko javljanje požara, naprednejši sistemi pa povezujejo več elementov in pomagajo tudi pri gašenju. Glavna naloga sistema za javljanje požara je seveda ta, da pravočasno zazna požar, hkrati pa o tem obvesti ljudi v objektu ter najbližjo gasilsko brigado. To omogočajo že osnovni požarni sistemi, napredni sistemi za javljanje požara pa kombinirajo še druge elemente aktivne požarne zaščite.

ELEKTRO INŽENIRING

POŽARNA ZAŠČITA

sistem za javljanje požaraaktivna požarna zaščita