Pošlji povpraševanje

Prenapetostna zaščita (pred strelo) in aktivna požarna zaščita objektov in hiš

Prenapetostna zaščita mora biti izvedena pravilno, da bi objekt ustrezno zaščitila. Strelovod predstavlja zaščito objekta pred udarom strele. Ker se Slovenija nahaja na področju, ki je relativno močno izpostavljeno udarom strele, je potrebno hiše in objekte primerno zaščititi. Najboljša rešitev za to je prenapetostna zaščita. Udar strele je pojav, ki pomeni električno razelektritev, je pa posledica statične elektrike med dvema oblakoma ali med oblaki in zemljo. Najboljša prenapetostna zaščita je strelovod. Strelovodi učinkovito zaščitijo objekte in hiše pred strelo, saj strelo pritegnejo in njen električni tok odvedejo v zemljo. Na tak način uspešno preprečijo, da bi strela zadela poslopje in ga poškodovala.

Prenapetostna zaščita ugodno

Kako bo vaš dom popolnoma varen?

V podjetju Elektro Pečaver vam svetujemo, da uporabite oboje, strelovod in prenapetostno zaščito. Le tako bo vaš dom ali objekt popolnoma varen. Poleg prenapetostne zaščite je pomembna tudi aktivna požarna zaščita. Tovrstna zaščita zazna velike temperaturne razlike in prisotnost doma, prisotnost nevarnih plamenov in isker v prostorih objekta. Le ustrezna aktivna zaščita prepreči širjenje morebitnega požara in zagotovi varnost ljudi v objektu v primeru požara. Vas zanima, kaj pravi pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele ali potrebujete kakovostno požarno zaščito? Kontaktirajte nas in poskrbeli bomo za vašo varnost in varnost vaše družine.

Zaščita pred strelo cena

Kaj pravi pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele?

Strelovod in prenapetostna zaščita za stanovanjske objekte nista zakonsko predpisana, medtem ko je primerna zaščita pred strelo obvezna za vse javne zgradbe, kjer se zbirajo ljudje, za šole, tovarniške dimnike, skladišča, silose ipd. Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele sicer ne nalaga obveze strelovoda za stanovanjske hiše, vendar vam mi priporočamo, da vseeno razmislite o zaščiti. V podjetju Elektro Pečaver se bomo vašemu primeru popolna posvetili in ga preučili, nato pa vam bomo podali naše mnenje in vam predstavili ustrezne rešitve. Zelo smiselna je prenapetostna zaščita objekta ali vašega doma, saj ta preprečuje poškodbo električnih in elektronskih naprav ob povečani oziroma previsoki napetosti. Prenapetostna zaščita objektov je namenjena zaščiti električnih napeljav in podatkovne linije pred previsoko napetostjo. Do nje lahko pride tudi ob udaru strele, pri čemer ni nujno, da je udar zelo blizu, lahko je tudi oddaljen. Strelovod bo usmeril strelo do zemlje, prenapetostna zaščita pa bo obvarovala električno napeljavo in aparate. Strokovnjaki, zaposleni v našem podjetju, vam bomo z veseljem izdelali projekt, vgradili ozemljitev, strelovod in izdelali prenapetostno zaščito za vašo hišo ali poslovni objekt.

Večja varnost objektov z ustrezno požarno zaščito

Za varnost objektov in stanovanjskih hiš lahko poskrbimo na nekaj načinov. Izredno pomembno je, da je poskrbljeno za aktivno požarno zaščito. Aktivna zaščita lahko deluje le s pomočjo brezhibno delujočih naprav za požarno javljanje, ki v primeru možnosti požara pomočjo svetlobne in zvočne signalizacije obvestijo vse prisotne o morebitni nevarnosti. V sodelovanju s partnerji vam v našem podjetju nudimo tudi vrhunsko zasnovano tehnično varovanje, ki bo poskrbelo, da se boste doma ali v javnih objektih počutili popolnoma varno. Tehnično varovanje vključuje nadzor z video kamerami, inteligentne inštalacije, video domofone ter inovativne protivlomne sisteme. V primeru, da želite zavarovati vaš dom nas kontaktirajte in poskrbeli bomo za odlično požarno zaščito oziroma optimalno zaščito objekta po vaših željah in zahtevah.

Aktivna požarna zaščita in ostale pametne inštalacije

Sistemi požarne zaščite so izjemno učinkoviti, saj zaznajo prevelike temperaturne razlike, prisotnost dima in nevarnih plamenov ter isker v prostorih objekta. Zanesljiva zaščita pred požarom vam omogoča, da se v primeru požara vsi prisotni pravočasno umaknejo. Na tak način pripomore k učinkovitim protipožarnim ukrepom. Za vas imamo pripravljene tudi različne pametne inštalacije, ki pripomorejo k večji varnosti in udobju v vašem domu ali poslovnem objektu.

PONUJAJO TUDI MERITEV ELEKTROINŠTALACIJ