Varnostna oz. zasilna razsvetljava pripomore k večji varnosti objekta

Varnostna razsvetljava pripomore k večji varnosti v objektu - omogoča nam, da lahko v primeru evakuacije prostor zapustimo varno in hitro. Pomembna pa je tudi notranja razsvetljava, saj od nje zahtevamo učinkovitost, minimalno porabo energije in estetsko dopolnitev prostora.


V podjetju Elektro Pečaver vam pripravimo projektno in tehnično dokumentacijo za vse sisteme elektroinštalacij. Elektroinštalacije so namreč pomemben del objekta, saj jih potrebujemo za napajanje vseh električnih porabnikov - tud zasilne ali varnostne razsvetljave.

Varnostna razsvetljava - za vgradnjo in vzdrževanje poskrbi Elektro PEČAVER

Varnostna in zasilna razsvetljava v skladu z zakoni

Zakon določa, da mora biti varnostna razsvetljava vgrajena v vsakem javnem objektu oz. objektu, v katerem se zadržuje večje število ljudi. V primeru izpada električne energije moramo zagotoviti ustrezno varnostno razsvetljavo, saj je v temi izhod iz kakšnega manj poznanega poslopja skoraj nemogoč. Zasilna razsvetljava nam tako osvetljuje poti proti izhodu.


Zasilna varnostna razsvetljava in njene naloge

a) varnostna zasilna razsvetljava mora omogočati osvetlitev na celotni evakuacijski poti in nas usmerjati proti izhodu,

b) zasilna varnostna razsvetljava mora delovati najmanj od ene do treh ur (čas delovanja odvisen od zahtev objekta) ter

c) varnostna zasilna razsvetljava potrebuje lasten vir električnega napajanja (akumulator, baterijo, agregat...).

Meritve varnostne razsvetljave so nujen del za vzdrževanje varnostne razsvetljave

Meritve varnostne razsvetljave se izvajajo zaradi preverjanja pravilnosti projekta, ugotavljanja trenutnega stanja varnostne razsvetljave ter ugotavljanja novega stanja ob prenovah in popravilih. Prav tako so namenjene ugotavljanju značilnosti svetilk in delov sistema ob izbiri ustreznih komponent zasilne razsvetljave.


Meritve električnih inštalacij zasilnih svetil opravimo ob rednih pregledih varnostne razsvetljave - redno vzdrževana varnostna razsvetljava pomeni, da je treba na vsaki dve leti obnoviti potrdilo o brezhibnosti delovanja. Da bo vaša varnostna zasilna razsvetljava delovala 100% brezhibno z vsemi potrdili bomo poskrbeli v podjetju Elektro Pečaver. Sicer pa se je dobro zavedati, da bo vzdrževanje razsvetljave preprostejše, če boste na to mislili že pri samem projektiranju elektroinštalacij. Tako bodo popravila elektroinštalacij veliko redkejša, vi pa boste prihranili tako pri času kot denarju.

Nudimo vam celostno in kakovostno storitev, zato smo pravi naslov za vas.

Elektro Pečaver | varnostna razsvetljava, zasilna razsvetljava, meritve in vzdrževanje, povezave do naše spletne strani: