Redne meritve elektroinštalacij - varnost naj bo na prvem mestu

Meritve elektroinštalacijDrži, da so meritve elektroinštalacij zakonsko določene, saj mora biti vsa napeljava v delavnem okolju neoporečna, a električne inštalacije in razsvetljava naj bodo redno oskrbovane predvsem zaradi varnosti, ne le zato, ker tako določa zakon. Za takšno opravilo seveda potrebujete ustrezno usposobljenega strokovnjaka, ki bo kakovostno opravil vse elektro meritve. Cena je odvisna od konkretne situacije, brez dvoma pa nižja, kot bi jo plačali, če meritve elektroinštalacij niso redno izvedene ali pa je so opravljene nestrokovno. Ker smo se v podjetju Elektro Pečaver posvetili tudi izvajanju tovrstnih storitev, smo se odločili za sodobno in vrhunsko opremo, s katero lahko vse meritve elektroinštalacij v stanovanjskem, poslovnem ali proizvodnem objektu opravimo hitro in natančno.

Elektro inštalacije in cena


Kdaj so potrebne meritve elektroinštalacij

Splošno gledano se električne inštalacije in razsvetljava skozi leta ne obrabijo v klasičnem smislu, je pa treba kljub temu redno opravljati meritve elektroinštalacij v vseh vrstah objektov, saj lahko iz različnih vzrokov postanejo nevarne ali pa neprimerne za uporabo. V vsakem primeru je treba meritve elektroinštalacij izvesti po končani novogradnji, še preden objekt začnete uporabljati. Enako velja za adaptacije stavb. Takšne meritve so potrebne tudi po vsaki spremembi napeljave elektrike,priključitvi novih strojev na napeljavo in remontih. Svetujemo vam, da tudi ob redih pregledih delovne opreme in pregledih napeljave naročite elektro meritve. Cena je tako bistveno nižja, kot če pide do okvare.


Meritve elektroinštalacij v poslovnih objektih in proizvodnih poslopjih

Delodajalec oziroma lastnik stavbe, v kateri so zaposleni ljudje, je po zakonu dolžan poskrbeti za varno delovno mesto oziroma okoliščine dela za vse prisotne. To velja tudi za električno napeljavo, zato morajo biti električne inštalacije in razsvetljava neoporečne ter meritve elektroinštalacij izvedene v skladu z zakonskimi zahtevami - ob posebnih priložnostih in ob rednih pregledih. V nasprotnem primeru lahko pride do resne ogroženosti ljudi in premoženja. Zato poskrbite za redne elektro meritve, saj je cena ob redni oskrbi daleč najnižja.

Elektro Pečaver | Meritve elektroinštalacij, električne inštalacije in razsvetljava, elektro meritve cena - povezave do naše spletne strani: