Pošlji povpraševanje

Požarno javljanje: avtomatske naprave in sistem za javljanje požara

V kolikem času bo požar pogašen in koliko škode utegne povzročiti, je v prvi vrsti odvisno od tega, kako hitro je odkrit in kako hitro zanj izve dežurna služba. Sistemi in naprave za odkrivanje in javljanje požara so v celotnem spektru ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti zato izredno pomembni. Sistem za požarno javljanje avtomatsko zazna nastanek požara že v najzgodnejši fazi in tako pripomore k učinkovitosti vseh ostalih ukrepov za preprečitev širjenja požara, ki lahko povzroči ogromno gmotne škode ali celo ogrozi človeška življenja.


V sklopu naših storitev, med katere sodijo izvajanje in projektiranje elektroinštalacij, električne meritve in tehnično svetovanje, lahko v podjetju Elektro Pečaver d.o.o. poskrbimo tudi za kakovosten sistem za pravočasno javljanje požara in vam tako zagotovimo kar najvišjo varnost pred požarom.

Naprave in sistemi za požarno javljanje

Jedro sistema za odkrivanje in javljanje požara sestavlja požarna centrala, ki se napaja iz električnega omrežja in služi za napajanje naprave, imenovane požarni javljalnik. V primeru električnega izpada se požarna centrala avtomatsko preklopi na rezervno akumulatorsko baterijo. Ob nastanku požara bo požarna centrala prenesla alarmni signal na dežurno službo.


Požarne javljalnike pa delimo na dimne, temperaturne, plamenske in ročne javljalnike ter javljalnike isker. Požarno javljanje poteka s pomočjo svetlobne ali zvočne signalizacije (sirena ali govorno sporočilo), hkrati pa se izvede tudi prenos signala na alarmni sprejemni center. Zvok sirene pri zvočnem signaliziranju mora biti drugačen od zvoka siren za druge potrebe, prav tako se mora zvok slišati v vseh prostorih objekta.

Najboljši je naslovni sistem za požarno javljanje

Poleg konvencionalnega sistema poznamo tudi naslovni sistem za požarno javljanje. Konvencionalni sistem namreč postaja zastarel in se uporablja le še v starejših objektih. Naslovni sistem pa deluje tako, da posreduje podatek o svoji lokaciji, kar je za hitro odkrivanje in javljanje požara bistvenega pomena. Prav po zaslugi tega sistema se je izjemno zmanjšalo tudi število lažnih alarmov.

Poskrbite za najhitrejše požarno javljanje, aktivno požarno zaščito in da bo požarna varnost v vašem domu in na delovnem mestu kar najučinkovitejša. Obrnite se na strokovnjaka - Elektro Pečaver d.o.o.

Elektro Pečaver d.o.o. | Naprave za avtomatsko javljanje požara, tehnično varovanje - povezave do naše spletne strani: