Pošlji povpraševanje

Vodovodne inštalacije in njihove funkcije

Zunanje vodovodne inštalacije spadajo med primarne dejavnosti komunalnih podjetij. Cevi za vodovodne inštalacije morajo biti vrhunske kvalitete, saj opravljajo več pomembnih funkcij, in sicer vodovodne inštalacije dobavljajo ustrezne količine vode uporabnikom. Pri tem so pomembne tudi količina, kakovost in temperatura vode, tako da je glede na namen potrebno izbrati primerne cevi za vodovodno inštalacijo. Za vgradnjo cevi za vodovodne inštalacije in jaškov za vodomer poskrbi vodovodni inštalater, v podjetju Armex armature d.o.o. pa dostavimo primeren in kakovosten material za vodovodne inštalacije.

Kaj je pomembno pri zunanjih vodovodnih inštalacijah?

Zunanje vodovodne inštalacije morajo vodo dostaviti pod ustreznim tlakom, pomembno pa je tudi, da lahko - v kolikor je to le mogoče - v primeru požara vodovodne inštalacije uporabimo tudi kot hidrantno omrežje. Vodovodni inštalater je odgovoren za pravilno vgradnjo cevi in vodomernih jaškov, vendar pa je kakovost elementov vodovodne inštalacije prav tako bistvena, saj mora sistem zagotavljati ustrezno zanesljivost. To pomeni, da naj ne bi prihajalo do lomov in zamašitve, ki bi motili dobavo vode. Katere cevi za vodovodno inštalacijo so za posamezni primer najprimernejše, vam bo najbolje svetoval vodovodni inštalater, seveda pa se lahko obrnete tudi na podjetje Armex armature d.o.o.

Cevi za vodovodne inštalacije

Slabosti zastarele vodovodne inštalacije

Dotrajana vodovodna inštalacija oziroma cevi za vodovodno inštalacijo prinesejo številne negativne posledice, ki si jih ne moremo privoščiti. Starejše cevi za vodovodno inštalacijo lahko vsebujejo zdravju zelo škodljiv azbest, pri dotrajani ali slabo vzdrževanih vodovodnih inštalacijah pa lahko pride tudi do korozije (nastanejo luknje v ceveh), tako da začne sistem zamakati.

Slednje sicer ni nujno neposredno povezano z zdravjem, lahko pa povzroči zelo veliko škode. Stanje vodovodne inštalacije preveri usposobljen vodovodni inštalater.

Vodovodni inštalater za sanacije in nove vodovodne inštalacije

Vodovodni inštalater je oseba, ki strokovno poskrbi za vodovodne inštalacije. Vodovodni inštalater dobavi vse cevi in sisteme, kot so vodomerni jaški, za delovanje vodovoda, inštalacije pa profesionalno vgradi. Vodovodni inštalater lahko svetuje pri nakupu materiala, vsa oprema za vodovodne inštalacije zunanjega vodovoda pa je na voljo v podjetju Armex armature d.o.o.

Cevi za vodovodno inštalacijo

Cevi za vodovodne inštalacije, jaški za vodomer in oprema za vodovod

Kakovostne vodovodne inštalacije so ključnega pomena, saj poskrbijo za neoporečno vodo, ki jo vsakodnevno zaužijemo. Če so naše vodovodne inštalacije starejše moramo poklicati vodovodnega inštalaterja, ki bo opravil preventivni pregled. V primeru novogradnje pa je pomemben dobro zasnovan načrt, ker so vodovod inštalacije grobe napeljave. To pomeni, da jih vgradimo takoj za nosilnimi stenami, dober načrt vodovodnih inštalacij pa nam lahko zmanjša stroške izgradnje in poskrbi za maksimalno učinkovitost.

CEVI ZA KANALIZACIJO

Vodovodni inštalater mora cevi za vodovod namestiti brezhibno

Kakovost vode, ki jo bomo zaužili, je odvisna od kakovosti vodovodne inštalacije in uporabljenih cevi za vodovodne inštalacije. Ne glede na to, ali gre za adaptacijo ali novogradnjo, mora biti montaža cevi za vodovodne inštalacije, vodomernih jaškov, grelnikov vode opravljena brez napak. Za neoporečno vodo v večini gospodinjstev skrbijo cevi za vodovodne inštalacije iz polietilena (PE). Takšne cevi prenašajo višje temperaturne obremenitve, imajo manjši upor vode in daljšo življenjsko dobo kot kovinske cevi. Ponašajo se še z lažjo vodovodno inštalacijo, saj jih lahko upogibamo, navijamo ter z izjemno nizkimi stroški vzdrževanja.

Plastične cevi za kanalizacijo so izjemno robustne, odporne proti lugom, kislinam in ne omogočajo nastanka korozije. Ker plastični materiali dopuščajo spojitev in mešanje, so izdelane iz raznovrstnih materialov, s čimer izboljšamo njihove mehanske lastnosti. V podjetju Armex armature d.o.o. se zavedamo, kako pomembna je neoporečna voda, zato strankam zagotavljamo brezhibne, strokovno izpopolnjene cevi za vodovodne inštalacije iz PE, PVC in LTŽ ductil cevi, skupaj z dodatno opremo za cevi.

Vodovodne inštalacije - cevi

Jaški za vodomer (vodomerni jaški) in cevi za vodovodne inštalacije

Jašek za vodomer je namenjen vgradnji vodomerna zunaj objektov, njegova zgradba brez dna pa ščiti vodomer pred zmrzaljo. Ker je jašek za vodomer brez dna toplota, prehaja iz zemlje pod termoizolacijski pokrov, kjer se kopiči in preprečuje zmrzovanje. Vodomerni jaški imajo ob pravi namestitvi s strani vodovodnega inštalaterja izjemno dolgo življenjsko dobo - do 50 let. Cevi za vodovodno inštalacijo iz polipropilena in fazonski elementi so polifuzijsko varjeni in zagotavljajo neprepustnost, ki preprečuje rast mikrobov ter širjenje neugodnega vonja.

Jašek za vodomer, glede na površino, vgradimo na dva načina, in sicer na nepovozni in povozni površini. Vodovodni inštalater pri vgradnji vodomernega jaška pazi, da jašek omogoča preprost dostop do vodovodnih števcev in glavnih ventilov. V podjetju Armex armature d.o.o. poskušamo strankam zagotoviti, čim bolj raznoliko ponudbo, zato boste ob nakupu vodomernega jaška lahko izbirali med vodomernimi jaški za vodomere do 6/4” in vodomernimi jaški za industrijske vodomere. Vodomerni jaški za vodomer do 6/4” so na voljo v 4 različicah, in sicer:

• Vodomerni jašek Danwell FIX
• Vodomerni jašek Danwell FLEX
• Vodomerni jašek ARMEX FLEX
• Vodomerni jašek ARMEX TELE‐FLEX

HIDRANTNO OMREŽJE