Vodovodne inštalacije in njihove funkcije


Zunanje vodovodne inštalacije spadajo med primarne dejavnosti komunalnih podjetij. Cevi za vodovodne inštalacije morajo biti vrhunske kvalitete, saj opravljajo več pomembnih funkcij, in sicer vodovodne inštalacije dobavljajo ustrezne količine vode uporabnikom. Pri tem so pomembne tudi količina, kakovost in temperatura vode, tako da je glede na namen potrebno izbrati primerne cevi za vodovodno inštalacijo. Za vgradnjo poskrbi vodovodni inštalater, v podjetju Armex pa dostavimo primeren in kvaliteten material za vodovodne inštalacije.


Vodomerni jaškiKaj je pomembno pri zunanjih vodovodnih inštalacijah?


Zunanje vodovodne inštalacije
morajo vodo dostaviti pod ustreznim tlakom, pomembno pa je tudi, da lahko - v kolikor je to le mogoče - v primeru požara vodovodne inštalacije uporabimo tudi kot hidrantno omrežje. Vodovodni inštalater je odgovoren za pravilno vgradnjo, vendar pa je kvaliteta elementov vodovodne inštalacije prav tako bistvena, saj mora sistem zagotavljati ustrezno zanesljivost. To pomeni, da naj ne bi prihajalo do lomov in zamašitve, ki bi motili dobavo vode.


Katere cevi za vodovodno inštalacijo so za posamezni primer najprimernejše, vam bo najbolje svetoval vodovodni inštalater, seveda pa se lahko obrnete tudi na podjetje Armex d. o. o.


Slabosti zastarele vodovodne inštalacije


Dotrajana vodovodna inštalacija oziroma cevi za vodovodno inštalacijo lahko prinesejo številne negativne posledice, ki si jih ne moremo privoščiti. Starejše cevi za vodovodno inštalacijo lahko vsebujejo zdravju zelo škodljiv azbest, pri dotrajani ali slabo vzdrževanih vodovodnih inštalacijah pa lahko pride tudi do korozije (nastanejo luknje v ceveh), tako da začne sistem zamakati. Slednje sicer ni nujno neposredno povezano z zdravjem, lahko pa povzroči zelo veliko škode. Stanje vodovodne inštalacije preveri usposobljen vodovodni inštalater.


Vodovodni inštalater za sanacije in nove vodovodne inštalacije


Vodovodni inštalater je oseba, ki strokovno poskrbi za vodovodne inštalacije. Vodovodni inštalater dobavi vse cevi in sisteme za delovanje vodovoda, inštalacije pa profesionalno vgradi. Pri nakupu materiala lahko svetuje vodovodni inštalater, vsa oprema za vodovodne inštalacije zunanjega vodovoda pa je na voljo v podjetju Armex. Preverite!

Več o gasilskih ceveh: https://www.vsi.si/armex-armature/gasilske-cevi

HIDRANTNO OMREŽJE

Cevi za vodovodne inštalacije