Cene in subvencije za male čistilne naprave

Male čistilne naprave so namenjene odvajanju odpadnih voda iz gospodinjstev in objektov, ki niso priključeni na javno komunalno omrežje. Način odvajanja odpadnih voda določajo zakonske uredbe in predpisi. Podrobnosti si lahko preberete v uredbi s spremembami in dopolnitvami o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in v uredbi o emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Kljub številni zakonodaji, ki natančno določa naše obveznosti glede skrbi za odpadno vodo, pa je lahko s pravo izbiro male biološke čistilne naprave, cena investicije nižja od dragih priključkov na javno kanalizacijsko omrežja. Dodatna ugodnost pri izboru MKČN je tudi, da lahko kot posameznik, uveljavlte subvencijo v obliki nepovratnih sredstev. Tako je cena nakupa male čistilne naprave še nižja. Poleg subvencije za male čistilne naprave, lahko posamezniki koristijo tudi ugodno financiranje preko Eko sklada RS na podlagi ocenjene vrednosti stroška investicije in vgradnje.

male čistilne naprave: cenik subvencije


Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu male biološke čistilne naprave

Pred izbiro male čistilne naprave, je najbolj pomembno, da izberemo pravo velikost, glede na šetvilo družinskih članov, ki stalno živijo v objektu. Pomembno je tudi, da se pozanimate glede lastnosti MKČN in preverite, če imajo vse zahtevane certifikate. To lahko storite tudi tako, da preverite seznam tipskih malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (MKČN) po standardu SIST EN 12566-3 na GZS. MKČN s tega seznama potrjeno razpolagajo z vso ustrezno dokumentacijo v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih. Pred dokončno odločitvijo, je pomembno tudi to, da jo izberete od zanesljivega podjetja oz proizvajalca, ki je prisoten na trgu že dlje časa in ima strokovno znanje in izkušnje na tem področju.

Svetujemo vam izbor take naprave, ki bo sestavljena iz enostavnih sklopov, za katere lahko pričakujete, da bodo dobavljivi na trgu tudi v prihodnosti. S tem si boste znižali stroške popravil, brez nepotrebnega iskanja zapletenih elektronskih komponent, saj se male biološke čistilne naprave vgrajujejo, kot dolgoročna investicija. Cene posameznih in specifičnih elektronskih delov so lahko v prihodnosti nepredvidljive, oz bodo posamezni deli kasneje težko dobavljivi. V našem podjetju Armex Armature d.o.o., zastopamo vrhunskega nemškega proizvajalca Otto Graf, ki slovi po odličnih, inovativnih in zanesljivih velikih in malih čistilnih napravah, katere poleg priklopa na jvano omrežje, omogočajo tudi decentralizirano odstranjevanje odpadnih voda v osuševalni jašek ali vključujejo ponikalni sistem z razpršenim ponikanjem čiste vode.

male biološke čistilne naprave

Mala čistilna naprava One2clean - odlične cene in vrhunska kvaliteta

Mala čistilna naprava za gospodinjske odpade One2clean je proizvod vrhunskega nemškega proizvajalca Otto Graf GmbH. Njen dotok je do 1,50 m3 in zadostuje kapaciteti do 10 oseb s porabo 150 l na prebivalca dnevno ob upoštevanju maksimalne dnevne obremenitve do 0.06 kg/BPK5 na prebivalca. Naprava ima vse predpisane certifikate, za katere velja, da so izdelani na podlagi testiranj v realnih pogojih v povprečnem obdobju 9 mesecev in da delujejo ob pravilni uporabi in vzdrževanju 100%.

One2clean ima visoko močjo čiščenja in preprosto, vendar inteligentno inovativno zasnovo, katera omogoča, da lahko z enostavno kontrolo nadomestimo napredne sisteme upravljanja. Tako se lahko na dolgi rok izognemo možnemu tveganju glede zanesljivosti ali povečavi stroškov pri menjavi delov v primeru okvare. One2clean zagotavlja nizke obratovalne stroške, ugodno ivesticijsko ceno ter zmogljivo in visoko ekološko delovanje. Naprava poleg vseh omenjenih prednosti, razen občasne kontrole in letnega servisa, ne potrebuje nobenega dodatnega vzdrževanja.

VRHUNSKA MALA ČISTILNA NAPRAVA Z MOŽNOSTJO SUBVENCIJE