Hidrant zunanji nadzemniHidrantno omrežje - delitev


Hidrantno omrežje je namenjeno napajanju notranjih hidrantov ali zunanjih hidrantov. Deli se na interno ali notranje hidrantno omrežje, za katerega je zadolžen uporabnik, in javno hidrantno omrežje, ki je namenjeno gašenju požarov in ga vzdržuje upravljalec. Hidrantno omrežje je lahko vejnato ali krožno. Nadalje ga delimo tudi na zunanje ali notranje. Zunanje hidrantno omrežje je namenjeno gašenju in dovajanju vode do zunanjih hidrantov (hidrant nadzemni), notranje hidrantno omrežje pa je namenjeno gašenju požarov v notranjosti zgradbe. Sestavljajo ga hidrantna omarica, dvižni vodi in po potrebi naprave za dvigovanje tlaka, s čimer zagotovimo učinkovito delovanje v vseh primerih.


Več o hidrantni omarici


Hidrantna omarica je del hidrantnega omrežja in mora biti narejena po standardih, ki jih zahteva Študija požarne varnosti ter jih v podjetju Armex natančno upoštevamo. Hidrantna omarica vsebuje gasilske cevi in druge vodovodne inštalacije, potrebne za gašenje v primeru požara. Za popolno varnost je bistvenega pomena, da izberete kvalitetno in sodobno hidrantno omarico, ob tem pa tudi, da jo redno pregledujemo. Pregled hidrantne omarice je nujen po vgradnji, po vsaki uporabi ali najmanj enkrat na leto. Če potrebujete pomoč pri izbiri hidrantne omarice ali drugih elementov hidrantnega omrežja, se lahko obrnete na podjetje Armex, kjer vam bomo z veseljem pomagali.


Hidrantno omrežje cenaElementi hidrantnega omrežja in ostala ponudba


V podjetju Armex ponujamo kvalitetne hidrantne omarice, notranje hidrante, zunanje hidrante požarne rezervoarje z opremo in ostale elemente hidrantnega omrežja, ob tem pa smo specializirani za zunanji vodovod in zunanjo kanalizacijo, gibljive cevi, sisteme za zbiranje in uporabo deževnice, ponikalne sisteme, namakalne sisteme, lovilce olj in maščob, čistilne naprave, rezervoarje za požarno vodo, pametne zabojnike in drugo. Ker se zavedamo, da gre tako pri hidrantnem omrežju, hidrantnih omaricah, požarnih rezervoarjih kot tudi pri ostalih sistemih za elemente, ki jih kupujemo redko, ob tem pa morajo nezmotljivo opravljati svojo funkcijo, se posvečamo kvaliteti in trajnosti. Preverite ponudbo in nas v primeru vprašanj kontaktirajte.

CEVI ZA KANALIZACIJO