Pošlji povpraševanje

Cevi za kanalizacijo – odlične lastnosti za vse potrebe

Kanalizacijska cev

Pomembno je, da so kanalizacijske cevi kakovostne in pravilno izbrane, zato da lahko zagotavljajo varen odvod fekalij in drugih odpadnih vod. V podjetju Armex armature ponujajo cevi za hišno in ulično kanalizacijo najvišje kvalitete – v svoji široki ponudbi imajo kanalizacijske cevi za potrebe vseh objektov. Med njihovimi produkti med drugim najdemo rebraste cevi – te so na zunanji strani rebraste, na notranji strani pa gladke. To zagotavlja odličen pretok tekočin in idealne mehanske lastnosti cevi. Ponujajo tudi drenažne cevi, litoželezne odtočne cevi za meteorno in odpadno vodo ter gibljive cevi za kanalizacijo. Te so izdelane iz vrhunskih sintetičnih vlaken, ki jim dajejo izjemne mehanske lastnosti in so nepropustne za vodo. Uporabljajo se v kmetijstvu, industriji, za črpanje in distribucijo vode, v rafinerijah, pomorstvu, vojski …

PVC cevi za kanalizacijo – izjemno uporabne, trpežne in trajne

Cev za kanalizacijoPVC cevi predstavljajo osnovo vsakega cevnega sistema in jih najdemo tudi v Armexovi ponudbi. Izdelane so iz polivinilklorida, ki je nemehčan (PVC-U). Njihova prednost je gladka notranjost, ki zmanjšuje možnost nastanka usedlin, izboljšuje prehodnost odplak in daje cevem na splošno izjemne hidravlične lastnosti. So odporne na korozijo in zaradi svoje lahkosti enostavne za transport in montažo. Omogočajo doseganje 100 % tesnosti cevovoda, kar je izjemnega pomena za preprečevanje škodljivih emisij v okolje. Tovrstne cevi so v uporabi že dlje časa in so se izkazale za odlično izbiro za potrebe zbiranja in odvajanja meteornih vod, odplak iz gospodinjstev in industrije ter fekalij. Ti cevovodi so izjemno trajni in ne zahtevajo visokih vzdrževalnih stroškov. Njihova sanacija je enostavna, saj lahko za ta namen uporabimo elemente iz PVC-ja. Podjetje Armex ponuja PVC cevi različnih dimenzij in nosilnosti. Izdelane so skladno z vsemi standardnimi zahtevami.

Jaški za vodo – za prečrpavanje fekalij in drugih odpadnih vod

V njihovi ponudbi so tudi jaški za vodo, ki se uporabljajo za prečrpavanje fekalij in vseh vrst drugih odpadnih vod (npr. industrijskih), ki ne vsebujejo peska ali trdnih delcev. So izjemno uporabni v primerih, kadar gravitacijski izpust odpadnih vod iz objekta ni mogoč, zato ker se nahaja pod nivojem kanalizacije. Jašek za vodo (prečrpalni jašek) sestoji iz sledečih elementov: rezervoarja, pokrova s premerom 60 cm (izvedba je lahko povozna ali pohodna), črpalke z izvlekalno verigo, stopala s hitrim zaklepom za spuščanje in izvlek črpalke, vodil, ventilov, vtočne odprtine, priključne iztočne spojke za cevi ter krmilne omarice. Glede na število oseb, ki se nahajajo v objektu, se določi ustrezna velikost črpalke in jaška. Za gospodinjstva z do petimi stanovalci je priporočljiva izbira rezervoarja z minimalno 1600-litrsko prostornino. Po standardu se v enem jašku nahaja eno črpališče, vendar se lahko vgradi še dodatnega. Črpališča podjetja Armex armature vsebujejo eno ali dve stikali, s katerima lahko izklopimo ali vklopimo črpanje. Črpališča z dvema stikaloma vključujejo tudi alarm, ki opozori na morebiten izpad delovanja.