Pošlji povpraševanje

Nadzemni hidrant | Podzemni hidrant

Kaj so hidranti in katere vrste poznamo?

Hidranti so nepogrešljivi elementi vodovodnega omrežja, ki jih potrebujejo gasilci za gašenje požarov. Primarna funkcija hidranta je torej zagotavljanje požarne varnosti. Hidrant nam lahko reši življenje, saj omogoča gasilcem hiter dostop do zadostnih količin vode za gašenje. Prav zato je pomembno, da je brezhiben in delujoč. V podjetju Armex armature ponujamo različne vrste hidrantov iz inoxa – podzemne in nadzemne – po ugodnih cenah. Poleg hidrantov ponujamo tudi hidrantne omarice, ki so primerne za uporabo v objektih.

Nadzemni hidrant

Vodo iz hidranta, ki se nahaja pred objektom ali na cesti, lahko odvzamejo samo gasilci, v ostalih primerih pa je potrebno dovoljenje. V izjemnih okoliščinah se lahko vodo iz hidranta uporabi tudi za druge namene, kot so na primer: čiščenje javnih cest, polnjenje bazena, zalivanje, gradbena dela, javne prireditve, polnjenje cistern ipd., vendar morajo biti pristojne službe s tem seznanjene. V primeru tovrstnega odjema vode iz hidranta odjemalec s pooblaščeno službo sklene pogodbo, s katero so določeni pogoji odvzema vode in plačila stroškov porabe vode.

Zakaj vode iz hidranta ne sme odvzeti nepooblaščena oseba?

Nadzemni hidranti so največkrat tarča nedovoljenih priklopov na javni vodovod. Tovrstni ilegalni (neevidentirani) odvzemi vode imajo lahko hude posledice za vse odjemalce vode. Nepooblaščena raba hidranta lahko vodi v hidravlični udar, ki pripelje do okvare na najpomembnejših delih vodovoda in do vodnih izgub. V manjših krajih lahko taka zloraba hidranta poruši celoten vodovodni sistem, posledica pa so lahko motnje z oskrbo pitne vode, kar občutijo vsi prebivalci. Za tovrstno početje so zato zagrožene globe.

Nadzemni hidrant je opaznejši in zagotavlja večjo količino vode

Poznamo nadzemne in podzemne hidrante, ki imajo različne dimenzije in lastnosti. Nadzemni hidrant je rdeče barve in zato zelo dobro viden in opazen gasilcem. Še ena od njegovih prednosti je možnost dobave večje količine vode, saj tak hidrant navadno vsebuje kar tri mesta, na katera lahko gasilci priklopijo svoje gasilne cevi. Gašenje ob uporabi nadzemnega hidranta lahko torej hitreje steče, pa tudi požar je potencialno lahko hitreje pogašen, saj je količina dobavljene vode običajno večja. Negativna plat tovrstnih hidrantov je njihova izpostavljenost zunanjim vplivom (npr. prometu), kar povečuje možnost nastanka poškodb, npr. zaradi udara vozila. Prav zato so priporočljiva izbira nadzemni lomni hidranti, ki se v primeru trka nadzorovano zlomijo na točno določenem delu, ki je predviden za to. Posledično ne pride do odprtja hidranta. Nadzemni lomni hidrant je tako odlična izbira za namestitev v bližini cest, parkirišč ... Za vgradnjo nadzemnih hidrantov se najpogosteje odločamo na območjih, kjer se nahajajo večje stavbe, industrija ali objekti, ki potrebujejo večji pretok vode – pa tudi na lokacijah, kjer morajo biti hidranti vidni že od daleč ali obstaja verjetnost, da podzemne hidrante zasuje sneg.

Podzemni hidranti – katere so njihove prednosti?

Podzemni hidrantPodzemni hidranti so najpogosteje nameščeni na območju pločnikov in javnih cestnih površin. Primerni so za namestitev na površine, kjer ni zadosti prostora za nadzemni hidrant ali bi bil zaradi njega oviran promet, vozna pot ipd. Nameščamo jih tudi na prometne površine, kjer se nahajajo razvodni cevovodi in je možna neposredna priključitev nanje. Podzemni hidrant se nahaja pod površjem, zato ima v primerjavi z nadzemnim izrazito manjše tveganje za kakršne koli zlorabe ali poškodbe. Za razliko od nadzemnih pa jih gasilci težje opazijo. Poleg tega lahko zagotovijo manjšo količino dobavljene vode za gašenje, saj imajo samo en priklop.

Hidrantna omarica – zakaj se odločiti zanjo?

Hidrantna omaricaHidrantna omarica je prepoznavna po svoji rdeči barvi in je, tako kot hidrant, povezana s požarno varnostjo. V njej se nahajajo gumijaste cevi različnih dimenzij za gašenje ter vodovodne inštalacije za primer požara. Hidrantne omarice so nameščene v stanovanjskih ali gospodarskih objektih, in sicer na zid – podometno ali nadometno, lahko pa so prostostoječe (nameščene s pomočjo nosilcev). Izbira prostostoječih omaric je najprimernejša za gospodarska poslopja in urbana območja.

V naši ponudbi najdete različne vrste hidrantnih omaric, ki so natančno izdelane v skladu z vsemi potrebnimi standardi požarne varnosti. Da bo služila svojemu namenu in v primeru požara pomagala zaščititi življenja in premoženje ljudi, je pomembno, da je kvalitetno izdelana in redno pregledovana. Njen pregled je potreben po tem, ko jo vgradimo, ko se jo uporabi oziroma minimalno enkrat letno. V podjetju Armex armature vam bomo ponudili strokoven nasvet in vso potrebno pomoč pri izbiri prave hidrantne omarice za vaše potrebe kot tudi ostalih hidrantnih elementov, ki jih potrebujete za zagotavljanje požarne varnosti.

Vse informacije o podzemnih in nadzemnih hidrantih ter hidrantnih omaricah lahko dobite pri nas. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali in predstavili našo bogato in kvalitetno ponudbo, kamor sodijo še označevalni znaki za hidrante, požarni rezervoarji z opremo ter vsi ostali sestavni deli hidrantnega omrežja – vse po ugodnih cenah.

V podjetju Armex armature se poleg naštetega ukvarjamo s prodajo vseh potrebnih elementov za gradnjo zunanjega vodovoda in kanalizacije. Pri nas dobite cevi za kanalizacijo, cevi za vodovod, jaške za vodo in drug vodovodni material. V ponudbi imamo tudi zmogljive čistilne naprave, namakalne, ponikalne sisteme in še veliko več.


Oglejte si še druge izdelke v naši ponudbi