Kaj je e-izvršba in kdaj jo lahko vložimo?

Za različne vrste izvršb lahko dan danes slišimo pravzaprav na vsakem koraku, pogosto pa se govori tudi o izterjavi dolgov, ki navadno sledi izvršbi, če smo z njo uspeli. Ko govorimo o izvršbi govorimo o pravnem institutu, ki upniku omogoča prisilno izterjavo terjatev, ki jih ima do svojih dolžnikov. Da lahko upnik prične s postopkom izvršbe morata biti izpolnjena dva pogoja:

 • imeti mora dokaz o dejanskem obstoju terjatve, ki jo ima do dolžnika,
 • terjatev mora biti zapadla.

Upnik lahko izvršbo uveljavlja na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova. Med verodostojne listine štejemo naslednje:

 • fakturo (račun, obračun obresti),
 • menico in ček s protestom in povratnim računom,
 • javno listino (notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),
 • izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica, izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe),
 • po zakonu overjeno zasebno listino (npr. cesijska pogodba),
 • listino, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine,
 • plačilno listo (v postopku izterjave plače, povračila prevoza, malice,...).

Med izvršljive naslove pa štejemo:

 • izvršljivo sodno odločbo (sodba ali sklep s klavzulo pravnomočnosti in izvršljivosti, arbitražna odločba) in sodno poravnavo;
 • izvršljiv notarski zapis;
 • drugo izvršljivo odločbo ali listino, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov.

Zaradi tehnološkega razvoja je e-izvršba tudi pri nas vse bolj pogosta

Dan danes se administrativni postopki selijo na splet. Nič drugače se ne dogaja z izvršbo, zato je danes zelo pogosta e-izvršba. E-izvršbo vložimo na portalu, ki ga imenujemo e-sodstvo, kjer lahko najdemo tudi vse potrebne obrazce, sam postopek e-izvršbe pa je tam tudi natančno opisan. S tem, ko smo možnost vložitve izvršbe preselili na splet, smo delo olajšali tako vlagateljem kot tudi pravnikom, ki se s samo izvršbo srečujejo. Sam postopek tako poteka hitreje, kar je ugodneje za stranko postopka, saj si upnik svoje terjatve želi povrniti v najkrajšem možnem času.

E-izvršba

Kaj se zgodi po tem, ko smo e-izvršbo vložili?

Ko bomo enkrat e-izvršbo vložili pa moramo pričakovati tudi, da bo dolžnik izvršbi ugovarjal. Dolžnikov ugovor mora biti utemeljen, poleg tega pa mora dolžnik priložiti vse dokaze, saj se v nasprotnem primeru ugovor šteje za neutemeljenega – dolžnik v tem primeru z ugovorom ne bo uspel. V primeru, ko pa je ugovor utemeljen, sodišče v postopkih na podlagi verodostojne listine razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovoljena izvršba, in se ta predlog obravnava kot tožba v pravdnem postopku.

Izvršba

Možnosti izvedbe e-izvršbe v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju

Tudi v podjetju Converta svojim strankam ponujamo možnost e-izvršbe. Vse svoje storitve opravljamo v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, poleg tega pa se zavedamo pomena zaupanja, ki mora vladati med nami in klientom, zato smo pri delu profesionalni in dosledni. E-izvršbe se lahko lotimo tako doma kot tudi v tujini, ob tem pa se lahko za izterjavo dolgov odločimo tako po izvensodni kot tudi po sodni poti. Tudi v tujini smo pri svojem delu izjemno uspešni, saj s poznavanjem mnogih poslovnih partnerjev po državah Evropske Unije in tudi drugod, ustvarjamo zaupanja vredno okolje, ki nam pri izterjevanju dolgov zagotavlja zavidljive uspehe. Poleg e-izvršbe pa v našem podjetju ponujamo tudi opravljanje drugih storitev. Tako na primer ponujamo svetovanje v primeru stečaja, prav tako pa se lahko stranke k nam obrnejo v želji po iskanju bonitetne ocene svojega lastnega podjetja ali pa morda svojega poslovnega partnerja in tako zmanjšajo tveganje svojega poslovanja.

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na in vam tako pomagali pri odločitvi o tem, ali je e-izvršba pravšnji institut za povrnitev vašega dolga.

Preverite druge storitve iz naše ponudbe